GB

Grădina Botanică Națională(Institut) "Alexandru Ciubotaru"

Noutăți rss

22 03/2021
Ziua Internaţională a Pădurilor marcată prin organizarea mesei rotunde „Restabilirea pădurilor: o cale spre recuperare și bunăstare”

Începînd cu anul 2019, Grădina Botanică Națională (Institut) ”Alexandru Ciubotaru” (GBNI) celebrează Ziua Internațională a Pădurilor alături de Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice și Agenția ”Moldsilva” prin organizarea de evenimente comune – mese rotunde, aplicații practice de teren, acțiuni de voluntariat pentru salubrizarea unor sectoare de păduri.

18 03/2021
Ziua Internaţională a Pădurilor „Restabilirea pădurilor: o cale spre recuperare și bunăstare”

Prin rezoluţia Adunării Generale a Naţiunilor Unite ziua de 21 martie este declarată Ziua Internaţională a Pădurilor. Începând din 2013, această zi se marchează la nivel mondial, având drept scop promovarea educaţiei ecoforestiere, creşterea nivelului de conştientizare a societăţii privind importanţa pădurilor în viaţa cotidiană, precum şi sensibilizarea necesităţii realizării gestionării durabile a pădurilor în condiţiile schimbărilor climatice.

imagini: 
18 03/2021
Primul plan strategic al programului Orizont Europa pentru perioada 2021-2024: Comisia stabilește prioritățile în materie de cercetare și inovare pentru un viitor durabil.

În data de 15 martie Comisia Europeană a adoptat primul plan strategic pentru Orizont Europa, noul program de cercetare și inovare al UE în valoare de 95,5 miliarde EUR. Planul strategic reprezintă o noutate în cadrul programului Orizont Europa și stabilește orientările strategice pentru direcționarea investițiilor în primii patru ani ai programului.

imagini: 
03 12/2020
Rapoartele ştiinţifice privind proiectele de cercetare realizate în 2020 – aprobate de Consiliul științific al Grădinii Botanice Naționale (Institut) „Alexandru Ciubotaru”

La ședinţa Consiliului ştiinţific al Grădinii Botanice Naționale (Institut) „Alexandru Ciubotaru” din 26 noiembrie 2020 au fost prezentate și aprobate rapoartele ştiinţifice pentru anul 2020 privind executarea proiectelor de cercetare din cadrul Programului de Stat 2020-2023:
20.80009.5107.02 „Mobilizarea resurselor genetice vegetale, ameliorarea soiurilor de plante, valorificarea lor ca culturi furajere, melifere și energetice în circuitul bioeconomic”. Conducător de proiect: dr Victor Țîței. Executor: Laboratorul Resurse Vegetale.

Unde să mergem? hartă interactivă

Unde sa mergem