GB

Grădina Botanică Națională(Institut) "Alexandru Ciubotaru"

Index seminum

 Index seminum content

Rolul Grădinilor Botanice în conservarea diversităţii plantelor a fost recunoscută de-a lungul timpului şi în prezent este accentuată în diferite documente internaţionale. Contribuţia Grădinilor Botanice la implementarea Strategiei Globale de Conservare a Biodiversităţii vizează o serie de direcţii de importanţă prioritară, una din ele fiind conservarea ex-situ - prin crearea colecţiilor de seminţe. Colecţia de seminţe a Grădinii Botanice reuneşte seminţele provenite de la speciile din flora spontană, speciile din colecţiile vii de teren închis şi de teren deschis. Obiectivul principal al colecţiei este conservarea seminţelor pe termen scurt, deoarece dotările nu permit condiţii optime de păstrare pe termen mediu şi lung. Datele de identificare a seminţelor colectate sunt utilizate în vederea editării catalogului de seminţe. Conform convenţiilor internaţionale seminţele sunt oferite pentru schimb internaţional numai în scopuri ştiinţifice. Grădina Botanică (I) a AŞM , prin intermediul Laboratorului Flora spontană şi Ierbar, efectuază schimb internaţional de seminţe cu instituţiile similare de profil europene:
Adresa: str. Padurii, 18, MD-2002, Chisinau, Republica Moldova.

Telefon: (+373 22) 55-04-43; 52-38-98; 55-61-45; 55-91-36
Fax: (+37322) 55-04-43
E-mail: [email protected]

 Delectus Seminum 2018-2019

Delectus Seminum 2020-2021