GB

Grădina Botanică Națională(Institut) "Alexandru Ciubotaru"

Noutăți rss

17 08/2021
La mulți ani, Domnule membru titular al Academiei de Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu-Șișești”, doctor inginer Teodor MARUȘCA!

     Cu prilejul împlinirii a 80 de ani din ziua nașterii, Grădina Botanică Națională (Institut) ”Alexandru Ciubotaru” și Academia de Științe a Moldovei Vă aduc un cald omagiu cu urări de sănătate, prosperitate, noi oportunități în dezvoltarea științei și succese în activitatea pe care o desfășurați.

imagini: 
16 08/2021
Memorandum de colaborare în domeniul pajiștilor între Grădina Botanică Națională (Institut) ”Al. Ciubotaru” și Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajiști din Vaslui, România

Abordarea tematicior de cercetare în contextul actual al schimbărilor climatice necesită tot mai mult o colaborare interinstituțională la nivel național și internațional, astfel încât sa se obtină pe baza experiențelor din teren modele teoretice și să se clarifice mecanismele biologice și socio-economice.

09 08/2021
În atenția cercetătorilor științifici ai GBNI!

Cu un buget de peste 95 de miliarde euro pe perioada 2021-2027, Orizont Europa este Programul UE de finanțare a cercetării și inovării.
Principalele obiective ale Programului sunt consolidarea științei și tehnologiei, încurajarea competitivității industriale și punerea în aplicare a obiectivelor UE de dezvoltare durabilă.
Programul cuprinde 3 piloni:
• Excelență științifică (Consiliul European pentru Cercetare; programe de mobilitate; infrastructuri de cercetare)

imagini: 

Unde să mergem? hartă interactivă

Unde sa mergem