GB

Grădina Botanică Națională(Institut) "Alexandru Ciubotaru"

Necrolog Victor Șalaru

ȘALARU VICTOR
Doctor habilitat, profesor universitar
(21.03.1960 – 28.05.2021)
Grădina Botanică Naţională (Institut) „Alexandru Ciubotaru”, Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Biologie şi Pedologie, este profund îndurerată în legătură cu moartea subită a colegului nostru, doctor habilitat, profesor universitar Victor Şalaru.
Profesorul Victor Şalaru a fost Laureat al Premiului Prezidiumului AŞM, Laureat al Premiului de Stat în Domeniul Ştiinţei, Tehnicii şi Producţiei. A condus mai multe proiecte de cercetare ştiinţifice naţionale şi internaţionale demarate în cadrul Laboratorului de Cercetări Ştiinţifice „Algologie Vasile Şalaru”, iar în ultima perioada ocupa funcţia de şef de laborator.
Pe parcursul anilor 2007-2013 a condus Catedra de Botanică, Ecologie şi Silvicultură.
A fost, membru titular al seminarelor ştiinţifice de porfil pentru susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilitat în domeniul Biologie şi Ecologiei (USM, Grădina Botanică Naţională Institut „Alexandru Ciubotaru”, Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie, Institutul de Zoologie, Institutul de Ecologie şi Geografie).
A activat în calitate de expert în domeniul Biologiei în cadrul Comisiei Naţionale de Acreditare şi Atestare.
În perioada anilor 2015-2020, profesorul Victor Şalaru a condus Şcoala Doctorală de Ştiinţe Biologice şi Geonomice din cadrul Facultăţii de Biologie şi Pedologie USM.
A participat în calitate de organizator şi membru al colegiului ştiinţific a mai multor conferinţe internaţionale şi naţionale.
Prof. Victor Şalaru este deţinătorul mai multor brevete de invenţii cu participare la diverse expoziţii internaţionale şi naţionale de inventică din Belgia, România, Rusia, Republica Moldova (în special, în domeniul sistematicii algale, cultivării algelor, biotehnologiilor algale şi protecţiei mediului înconjurător), unde a obţinut mai bine de 40 de medalii de aur, argint şi bronz.
Sincere condoleanţe rudelor, prietenilor, colegilor.
Dumnezeu să-l odihnească.