GB

Grădina Botanică Națională(Institut) "Alexandru Ciubotaru"

Seminar Științific de Profil specialitatea – 164.01 Botanica, SFECLĂ Irina

A N U N Ţ

Biroul Seminarului Ştiinţific de Profil al Grădinii Botanice Naţionale (I) „Al. Ciubotaru” anunţă şedinţa SŞP, care va avea loc pe 10 iunie 2021, ora 14, în sala de conferinţe a GBNI, str. Pădurii 18.

ORDINEA DE ZI:

Examinarea tezei de doctor cu tema: „Particularităţile bioecologice ale reprezentanţilor genului Kniphofia Moench în condiţiile Republicii Moldova”, elaborată de SFECLĂ Irina, pretendentă la titlul ştiinţific de doctor în biologie, specialitatea – 164.01 Botanica.

Conducător ştiinţific: SÎRBU Tatiana, doctor în ştiinţe
biologice, conferenţiar cercetător.