GB

Grădina Botanică Națională(Institut) "Alexandru Ciubotaru"

Conferința științifică consacrată aniversării a 70-a de la fondarea Grădinii Botanice Naționale (Institut) ”Alexandru Ciubotaru”

La data de 30 octombrie 2020 Grădina Botanică Națională (Institut) ”Alexandru Ciubotaru” a organizat Conferința științifică online consacrată aniversării a 70-a de la fondarea instituției la care au participat reprezentanți ai Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Academiei de Științe a Moldovei, instituțiilor de cercetare, universităților, grădinilor botanice din Iași și București, personalități din domeniul botanicii.

Mesaje de felicitare pentru colectivul Grădinii Botanice au adresat ministrul Educației, Culturii și Cercetării, dr. Igor Șarov, ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, dr. hab. Ion Perju, președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu, directorul general AGEPI, dr. Viorel Iustin, președintele ANACEC, conf. dr. ing. Andrei Chiciuc, directorii institutelor de cercetare din cadrul Secției Științe ale vieții a AȘM, directorii grădinilor Botanice din Iași și București ș.a.

În context aniversar, Prezidiul AȘM a venit cu o distincție specială pentru Grădina Botanică, conferindu-i Diploma „Meritul Academic”, pentru contribuție semnificativă la dezvoltarea cercetării ştiinţifice, rezultate importante în domeniul biologiei și botanicii, pregătirea cadrelor științifice de înaltă calificare, precum și cu prilejul celei de-a 70-a aniversării de la fondarea instituției.

De asemenea, în semn de recunoștință și apreciere pentru activitatea prodigioasă, Prezidiul AȘM a acordat mai multe distincții academice pentru realizări ştiinţifice de valoare în domeniul botanicii și cu prilejul aniversării a 70-a de la fondarea instituției mai multor cercetători din cadrul Grădinii Botanice.

În prima parte a conferinței au fost trecute în revistă cele mai importante realizări științifice obținute de Grădina Botanică în cei 70 de ani de activitate în domeniile: flora și vegetație, silvicultură, introducerea și ameliorarea plantelor, biotehnologie și embriologie.

În partea a doua a conferinței a fost lansată monografia ”Opere alese” în 4 volume, semnate de regretatul academician Alexandru Ciubotaru, personalitate marcantă în domeniul botanicii care a contribuit enorm la crearea și dezvoltarea Grădinii Botanice.

La finalul conferinței, participanții au hotărât următoarele:
1. Ajustarea Grădinii Botanice Naționale (Institut) ”Alexandru Ciubotaru” la standardele internaţionale privind misiunea, structura, managementul, organizarea pe compartimente, care reflectă de fapt funcția de bază a acestei instituţii în cadrul sistemului social.
2. Perfecţionarea și promovarea potențialului științific în conformitate cu politica de integrare a Republicii Moldova în Spațiul European de cercetare.
3. Implicarea continuă la educaţia ecologică a generaţiilor de copii, elevi, studenţi. Organizarea de lecţii practice, excursii botanice, ativități educative pentru marele public.
4. Continuarea dezvoltării tematicii ştiinţifice a fiecărui sector, colecție, expoziție a Grădinii Botanice, prin mobilizarea, cercetarea și conservarea de noi specii de plante.
5. Implicarea colaboratorilor GBNI la derularea unor diverse proiecte, menite să asigure fluxul de date între centrele ştiinţifice din ţară cu alte instituţii similare din străinătate orientate către evaluarea şi conservarea lumii vegetale. Integrarea într-o vastă rețea internațională de colaborare cu alte grădini botanice.
6. Promovarea unor modalități adiționale de acumulare a surselor financiare, prin obținerea proiectelor de transfer tehnologic, contractelor de comercializare a plantelor, proiectelor de amenajare dendrologică a spațiilor verzi și interioarelor, acordarea de consultanță.

7. Elaborarea unei strategii de dezvoltare a GBNI pentru următorii 10-15 ani, care ar include reconstrucția colecțiilor afectate de cataclisma din anul 2017, crearea unei pepiniere dendrologice, asigurarea de noi teritorii cu sistem de irigare, amenajarea de noi expoziții, reparații curente și capitale.

Evenimentul a fost transmis online și poate fi accesat la:
https://idsi.md/tv
https://www.youtube.com/watch?v=L_gKQp5qIIM