GB

Grădina Botanică Națională(Institut) "Alexandru Ciubotaru"

Zi de Informare!

 Joi, 05 noiembrie, în sala de ședințe a Grădinii Botanice Naționale (Institut) „Alexandru Ciubotaru” s-a desfășurat o Zi de Informate, teoretică și practică, dedicată Zilei Internaționale a Științei pentru Pace și Dezvoltare, proclamată la 2 noiembrie 2001, în cadrul celei de-a 31-a sesiuni a Conferinţei Generale a UNESCO.
Evenimentul a fost deschis de către Vice-Directorul pe ştiinţă al Grădinii Botanice Naționale (Institut) „Alexandru Ciubotaru”, doamna doctor în știinte biologice Aliona Miron, după care cuvântul i-a fost oferit doamnei Victoria Lisnic, Șef al serviciului Programe, Proiecte și Relații Internaționale, care în prezentarea sa amplă a bordat subiecte precum:
• Strategia Europeană Green Deal - scopul și obiectivele acesteia;
• Programul Cadru al Uniunii Europene pentru Cercetare şi Inovare - Orizont 2020 – modul în care Programul vine în susținerea Strategiei Green Deal; Apelurile deschise.
• Programele Multilaterale de Cercetare ERA-Net și JPI - mecanismele de funcționare ale acestor programe; Apelurile deschise în cadrul lor.
• Asociaţia Europeană de Cooperare în domeniul Ştiinţei şi Tehnologiei (COST) – oportunitățile de participare la Actțunile COST; Modul de depunere a proiectelor.
La final, participanții la eveniment, au acordat mai multe întrebari și au venit cu un sir de comentarii/propuneri pe marginea subiectelor abordate în prezentare.

imagini: