GB

Grădina Botanică Națională(Institut) "Alexandru Ciubotaru"

Mesaj de felicitare cu prilejul Zilei Internaţionale a Știinţei pentru Pace şi Dezvoltare.

Stimați colegi,

În fiecare an, la data de 10 noiembrie, este marcată Ziua Internaţională a Știinţei pentru Pace şi Dezvoltare, proclamată la 2 noiembrie 2001 în cadrul celei de-a 31-a sesiuni a Conferinţei Generale a UNESCO.

Sărbătoarea profesională a lucrătorilor din sfera ştiinţei și inovării este menită să sublinieze importanța și relevanța științei pentru societate și faptul că știința, pacea și dezvoltarea sunt interconectate.

Destinul pe care l-ați ales este unul neordinar și captivant, ce implică enorme capacități intelectuale, cunoștințe, studii, tenacitate, pasiune și dăruire de sine. Știința necesită timp, efort și minuțiozitate, iar contribuția Dumneavoastră în dezvoltarea acesteia este demnă de apreciat.

Cu prilejul acestei zile importante pentru comunitatea științifică, adresăm colectivului Grădinii Botanice și întregii comunități științifice sincere felicitări și urări de sănătate, înțelepciune, perseverență, forță creatoare, capacitate și consecvență pentru transformarea ideilor în realități, bunăstare și apreciere la justa valoare.

Cu respect,
Administrația GBNI