GB

Grădina Botanică Națională(Institut) "Alexandru Ciubotaru"

Procedura de prezentare și recenzare a articolelor

Revista ”Journal of Botany” publică articole ce întrunesc rigorile unei lucrări științifice, iar calitatea manuscriselor transmise spre publicare corespunde cu cerințele revistelor naționale și internaționale.

Articolele științifice recepționate pentru publicare în ”Journal of Botany” sunt recenzate prin intermediul procedurii de evaluare anonimă (de tip peer-review). Editorul organizează recenzarea articolelor în baza criteriului de colegialitate și asigură caracterul anonim al recenzării. Pentru fiecare manuscris sunt desemnați câte doi recenzenți cărora le este expediat manuscrisul în varianta electronică.

În timpul procesului de recenzare, identitatea ambilor recenzenți nu este dezvăluită autorilor manuscrisului, pentru a asigura o evaluare imparțială.
Fiecare manuscris primit pentru examinare și publicare este tratat ca un document confidențial. Membrii colegiului de redacție și recenzenții vor păstra confidențialitatea lucrării evaluate.

Recenzenții evaluează manuscrisele obiectiv și exigent, contribuind astfel la o calitate științifică înaltă. Experții trebuie să-și exprime punctele de vedere în mod clar, împreună cu prezentarea argumentelor pro sau contra.

Articolul este acceptat spre publicare doar în cazul în care ambii recenzenți dau avize pozitive. Dacă cei doi experți au opinii diferite asupra articolului, se apelează la un al treilea expert. Articolul este respins dacă ambii experți dau aviz negativ.

Formularul de evaluare (Peer-Review Form) este actul ce stă la baza evaluării științifice a articolului. La completarea acestuia recenzenții se expun asupra calității științifice a articolului, a caracterului său original, dar și argumentează poziția vis-a-vis de unele criterii de ordin formal, cum ar fi: relevanța problemei cercetate, concordanța titlului articolului cu conținutul, respectarea structurii inerente a unui articol științific, relevanța rezumatului, calitatea metodologică, etc. În baza criteriilor de evaluare recenzentul atribuie manuscrisului unul din calificativele: „acceptat fără modificări”, „acceptat, dar cu revizuiri minore/majore” sau „respins”. După recepționarea Formularelor de evaluare de la experți, editorul transmite autorului sugestiile, obiecțiile şi recomandările recenzenților pentru a fi luate în considerare.

Recenziile cu obiecții/sugestii constructive, contribuie semnificativ, atât la luarea deciziilor editoriale corecte, cât și la îmbunătățirea calității articolelor.