GB

Grădina Botanică Națională(Institut) "Alexandru Ciubotaru"

Politica editorială a revistei „Journal of Botany”

Revista „Journal of Botany” are statut de publicaţie ştiinţifică de profil, recenzată, cu acces deschis. Revista este acreditată la categoria „C” prin Decizia ANACEC nr.169 din 21.12.2017.

Politica editorială a revistei își propune să pună în circuitul științific rezultatele cercetărilor în domeniile botanicii fundamentale și aplicative, ecologie și conservare a diversității plantelor prin publicarea în limbile română și engleză a articolelor științifice care nu au fost publicate anterior și care prezintă rezultate științifice semnificative, astfel contribuind la promovarea cercetărilor științifice în domeniul diversității vegetale.

Revista ”Journal of Botany” este o publicație științifică periodică, ISSN 1857-2367, e-ISSN 2587-3814, fondată în anul 2005 de către Grădina Botanică Națională (Institut) „Alexandru Ciubotaru” și publică: Articole de cercetare; Comunicări scurte; Cronică științifică. Revista este indexată în baza de date internațională VINITI.

Domeniul științific al revistei – Științe biologice

Subiectele discutate de revistă:
• Diversitatea structurală și funcțională a organismelor vegetale
• Conservarea diversității plantelor
• Introducerea plantelor și utilizarea durabilă a resurselor vegetale
• Arhitectură peisajeră și protecția mediului

Strategiile de bază ale Politicii Editoriale:

1. Publicarea revistei ”Journal of Botany” în baze de date naţionale şi internaţionale.

2. Adoptarea unui proces de peer review (recenzare) eficient pentru a asigura calitatea publicaţiilor ştiinţifice prin implicarea în dezvoltarea revistei a savanților din străinătate în componența colegiului de redacție.

3. Abordarea subiectelor din domeniul diversității vegetale din țară și de peste hotare, cu nivel ştiinţific înalt și caracter original, îndeplinind standardele publicațiilor științifice.

4. Politica Accesului Deschis prevede permisiunea acordată de către autori pentru distribuirea în Acces deschis a articolelor publicate, cu condiţia că acestea nu vor fi utilizate cu scopul de a obţine profit. Obiectivul principal al Politicii Accesului Deschis este promovarea accesului liber la publicațiile științifice elaborate în baza rezultatelor cercetărilor finanțate din fonduri publice.

5. Articolele în revistă sunt publicate sub Licența Creative Commons CC BY 4.0.

Lista țărilor și instituțiilor unde se distribuie revista ”Journal of Botany” poate fi consultată aici.

Descărcați Politica editorială a revistei "Revista Botanică" în format .pdf