GB

Grădina Botanică Națională(Institut) "Alexandru Ciubotaru"

Laboratorul Resurse vegetale

     

Laboratorul Resurse vegetale

Repere  istorice:Introducerea, cercetarea şi valorificarea resurselor vegetale, care includ plantele medicinale, aromatice, şi a datelor despre conţinutul principiilor active, posibilităţilor de multiplicare. În anii  60 au fost în temei studiate mai multe specii din flora spontană din diferite condimentare şi furajere componente ale florei Republicii Moldova a început odată cu  organizarea Grădinii Botanice în 1950. Cercetările de inceput au fost acsate pe acumularea  genofondului  zone fizico-geografice. În anii 1970-1990, la trecerea Grădinii Botanice  pe un alt teren, s-a fondat şi s-a cercetat o colecţie de 540 specii, forme şi soiuri ce ocupă o suprafaţă de 0,5 ha. Şi-au adus aportul  (Ivanova M., Şavorscaia Т., M. Lupaşcu. V. Florea, M. Bodrug, A. Teleuţă, C.Lupu , Colţun M., Ciocârlan N.)

  

Direcţiile de cercetare: Cercetarea, introducerea şi valorificarea plantelor medicinale, aromatice şi furajere în diverse ramuri ale economiei naţionale.

Cercetări şi rezultate: Cercetările de introducere ale plantelor au fost în genotip. Pe parcursul anilor au fost cercetate particularităţile ontogenetice ale plantelor, evidenţiaţi factorii ce limitează adaptarea lor în condiţii noi, efectuate la nivel populaţional, ceea ce a permis de a evidenţia forme cu caractere constante determinată cantitatea şi calitatea uleiurilor volatile. În rezultatul cercetărilor au fost concretizate centrele genetice de unde este posibil de introdus noi specii pentru Moldova.

  

În rezultatul cercetărilor au  fost obţinute următoarele realizări :

-        Create colecţiile de plante aromatice, medicinale şi furajere;                          

-       Create şi exponate grupe de plante utilizate în medicina populară, dispuse dupâ  tratarea afecţiunilor aparatelor şi sistemelor corpului omenesc, precum şi obţinerea de extracte pentru elaborarea de fitopreparate.                         

-         Evidenţiate şi introduse 100 specii de plante aromatice şi medicinale din flora spontană;

-       Elaborată tehnologia de cultivare a speciei furajere Galega  orientalis pentru producerea masei vegetale.

-       Elaborată şi implementată tehnologia de producere a marcoţilor de lăvănţică în scopul fondării plantaţiilor indstriale;

-       Selectat şi propus pentru implementare sortimentul soiurilor  speciilor medicinale – aromatice în producerea mirodeniilor autohtone (oţet balsamic);

-       Determinate elementele tehnologice organice pentru elaborarea fişelor tehnologice de cultivare a plantelor medicinale, aromatice, condimentare şi furagere;

-       Includerea unor specii în formula preparatului „Remediu pentru tratarea fructelor şi strugurilor în timpul păstrării”; la  prepararea conservelor din legume în calitate de aromatizanţi; în formula fitopreparatelor medicinale, oriblete „Cimpelsept”, „Unguient antimicrobian”, „Remediu cu acţiune antimicrobiană”, „Remediu antibacterian şi antifungic”;

-     Selectate şi implementate specii de plante pentru producerea vinurilor aromatizante „Букет Молдавии”, „ Утренняя росса”, „Vin aromatizant din struguri”, rachiul „ Житомирская юбилейная”, băuturilor răcoritoare „Травинка”, „Бреанский Квас”, „Снежеть”, coctailului „ Десна”

Brevete, invenţii: 14

Publicaţii: Au fost editate 10 monografii şi peste 800 de lucrări ştiinţifice