GB

Grădina Botanică Națională(Institut) "Alexandru Ciubotaru"

Laboratorul plante tropicale

                                                                                             Laboratorul plante tropicale

                               

Scurt istoric: Fondat în anul 1983. Din 1972 pînă în anul 1983 grupul de plante de teren închis a activat în cadrul laboratorului de floricultură. Primul şef şi fondator al laboratorului a fost doctor în biologie K.Dvoreaninova. Din 1991 şi pînă în prezent – doctor în biologie V.Ţîmbalî.

Componenţa actuală a laboratorului: Valentina Ţîmbală, doctor în biologie, şeful laboratorului; Natalia Toderaş, doctor în biologie, cercetător superior; Elena Murzac, cercetător ; Victoria Guşanov, cercetător stajiar; Sergiu Rogacico, cercetător stajiar; Lilia Grigoriţa, specialist coordonator; Nina Iaţco, specialist; Olga Ionescu , specialist; Teodora Vdovicenco, specialist

Direcţiile principale de cercetare:
I. mobilizarea , cercetarea şi introducerea taxonilor noi de plante de teren protejat;
II. menţinerea genofondului de plante alohtone de seră;
III. valorificarea celor mai importante specii în economia Moldovei

Alte activităţi
Instruirea şi educaţia ecologică a populaţiei (lecţii – excursii)
Lucrări de amenajare a diferitor tipuri de interioruri
Organizarea seminarelor de profil, a expoziţiilor etc.

Genofond: Pe parcursul a cca 40 de ani în Grădina Botanică (I) a AŞ RM a fost creată o colecţie cu valoare de unicat pentru ţară, care la moment numără 2498 de taxoni, ce se referă la 130 de familii şi 538 de genuri. Primele specii de plante (cca 30), care au stat la baza acestei colecţii au fost aduse de la GBC (Moscova,Rusia) în 1964. În prezent în colecţii sunt specii cu vîrsta mai mare de 50 de ani cum ar fi:Cycas circinalis L.,C.revoluta Thunb., Consolea rubescens Lem., etc. Actualmente genofondul ocupă 6 sere cu suprafaţa de 2160 m2 . Convenţional, colecţiile sunt divizate în trei grupuri: I – plante suculente (incl. fam. Cactaceae Juss.), II – subtropicale ( din regiunile umede şi uscate) şi III – tropicale .

Cl.Liliopsida în colecţiile Grădinii Botanice este reprezentată de 29 familii şi 699 de taxoni, dintre care faza generativă o ating 345 (49,4%) – înfloresc şi 70 (10,0%) –fructifică.
Din clasă Liliopsida numeric mai bine sunt prezentate fam.:Araceae -146 taxoni,Bromeliaceae – 128, Asphodelaceae -125 etc. Cl. Magnoliopsida este prezentă în sere prin 81 familii şi 1713 taxoni, dintre care înfloresc – 892 (52,1%) şi fructifică – 493 (28,8%). Numeric mai bine prezentate sunt familiile: Cactaceae – 693 taxoni, Crassulaceae – 199, Geraniaceae – 113, Aizoaceae – 96, Piperaceae – 57,Asclepiadaceae -57, Euphorbiaceae – 53, Moraceae -56, Begoniaceae -41 etc. Filumul Polypodiophyta în serele Grădinii Botanice este reprezentat prin 14 familii şi 77 de taxoni. Filumul Pinophyta este prezentat prin fam.:Araucariaceae F.Neger şi Taxodiaceae F.Neger cu 3 taxoni.

Filumul Cycadophyta de asemenea este reprezentat de 2 familii:Cycadaceae Johnson şi Zamiaceae Reichenb. Din cele 2 specii de Cycas numai C.revoluta Thunb.

Realizări: Cele mai importante realizări au fost: studierea biologiei de dezvoltare şi particularităţile de creştere a bromeliaceelor (V.Ţîmbalî, 1985) şi a 36 specii din genul Peperomia (N.Toderaş,1991), care s-au finisat cu susţinerea a 2 teze de doctor în biologie.

A fost elaborat asortimentul de plante din familia Bromeliaceae şi Piperaceae, care a fost propus pentru înverzirea şi amenajarea încăperilor cu diferită destinaţie. Pe parcurs AŞP “Victoria” şi Trustului de înverzire Republican i-au fost transmise recomandări pentru multiplicare şi creştere cât şi zeci de mii de plante pe bază de contracte.

Pe parcursul ultimilor 5 ani a fost elaborat sortimentul de plante pentru înverzirea şi amenajarea interiorurilor medicale, pre – şi şcolare, la baza căruia a fost luată activitatea fitoncidă sporită a speciilor de plante.
 

Au fost editate 5 monografii şi cca 200 de articole.

                                               

 

                       

 

 

   
 
 
 
 
      Raport privind activitatea ştiinţifică şi inovaţională pe anul 2013
      Fişa proiectului instituţional pe anii 2011-2014