GB

Grădina Botanică Națională(Institut) "Alexandru Ciubotaru"

Floricultura

   Sectorul floricultură este amplasat în centrul Grădinii Botanice. Aici este expusă o diversitate de plante fl oricole decorative anuale, bianuale şi perene, care prin modul de amplasare şi grupare, succesiunea înfl oririi, bogăţia de forme şi culori – constituie o expoziţie cu caracter permanent, destinată recreării, instruirii şi educaţiei. Gama de culori irepetabile – farmecul deosebit al întregii compoziţii fl oricole este cea mai apreciată de vizitatori.
   Frumuseţea florilor poate fi  admirată pe tot parcursul perioadei de vegetaţie. Primăvara timpuriu ne bucură privirea crocuşii, toporaşii, narcisele, lalelele, bujorii, apoi „se aprind” superbele lumânări de eremuruşi etc. Nu mai puţin impunătoare este şi perioada de vară, prin specii originale de gladiole, crăiţe, pufuleţi şi cromatica vie a crinilor de vară etc. Toamna ne bucură privirea canele, crizantemele, astrele perene cu infl orescenţe nuanţate deosebit.