GB

Grădina Botanică Națională(Institut) "Alexandru Ciubotaru"

Siringariul

         Siringariul – grădina de liliac, este expusă pe versantul cu expoziţie nord-vest de pe malul drept al ultimului lac, ce enumără cca 156 taxoni, se extinde pe un teren separat cu suprafaţa de cca 1 ha, mărginindu-se cu Expoziţia Vegetaţia Moldovei şi grădina alpină (Alpinariul).Reţeaua de cărări împarte Siringariul în sectoare mai mici. Astfel, se asigură organizarea vizitării pentru a lua cunoştinţă cu toată colecţia. În fiecare sector se găsesc grupuri de soiuri în care predomină o anumită cromatică florlală: în primul sector - albă, al doilea - roz-liliachie, al treilea - albastră-liliachie, al patrulea - purpurie şi violetă. Formele inflorescenţelor reprezintă o irepetabilă diversitate, care se împarte în soiuri: timpurii - Berrzer, Necker, Buffon, Flora; mijlocii - Madame Abel Chatenay, Madame Florent Stepan, Ancubaefolia; târzii -  Excelent, Taras Bulba; Madame Antoine Buchner. În Siringariu se prevede demonstrarea a 190 taxoni.