GB

Grădina Botanică Națională(Institut) "Alexandru Ciubotaru"

ANUNȚ privind susținerea tezei de doctorat

Se anunță susținerea tezei de doctor
Candidat: SFECLĂ Irina 
Conducător științific: SÎRBU Tatiana 
Consiliul științific specializat: D 164.01-21-43 
Tema tezei: Particularitățile bioecologice ale reprezentanților genului Kniphofia Moench în condițiile Republicii Moldova
Specialitatea: 164.01 Botanica
Data: 28 decembrie 2021
Ora: 1000
Locul: Sala de ședințe a Grădinii Botanice Naționale (Institut) „Alexandru Ciubotaru”
Teza de doctorat poate fi consultată pe pagina web a ANACEC (http://www.cnaa.md/thesis/57752/) și la Biblioteca Grădinii Botanice Naționale (Institut) „Alexandru Ciubotaru”.