GB

Grădina Botanică Națională(Institut) "Alexandru Ciubotaru"

„Plante Medicinale”. Ghid fotografic. Partea II.

Ghidul fotografic “Plante medicinale”, Partea a II-a, proaspăt ieșit de sub tipar, vine cu nformații noi, bogate și diverse despre plantele medicinale. Ediția a fost realizată cu suportul ANCD în cadrul proiectului “Cercetarea și conservarea florei vasculare și macromicobiotei Republicii Moldova”.
Autor: dr. Ciocârlan Nina
Redactor: dr. Ghendov Veaceslav
Autorul fotografiilor: dr. Ciocârlan Nina

În această ediție veți descoperi alte 25, cele mai populare plante medicinale din flora spontană și cea de cultură, utilizate de medicina populară și științifică. Pe lângă denumirile populare și cele științifice, veți găsi informații utile despre indicațiile terapeutice ale plantelor, beneficiile lor, părțile utilizate, dar și metode simple de preparare a remediilor în condiții casnice.

Se adresează tuturor celor care iubesc natura, plantele și modul sănătos de viață.

Descrierea CIP a Camerei Naționale a Cărții
Ciocârlan, Nina. Plante medicinale / Ciocârlan Nina; Ministerul Educaţiei şi Cercetării al Republicii Moldova, Grădina Botanică Naţională (Institut) “Alexandru Ciubotaru”. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipografia Editurii “Universul”) – . –
ISBN 978-9975-47-196-1.
Partea a 2-a. – 2021. – 52 p. : fot. color. – Bibliogr.: p. 50 (13 tit.). – Apare cu suportul ANCD în cadrul proiectului “Cercetarea şi conservarea florei vasculare şi macromicobiotei Republicii Moldova”. – 1000 ex. Com. 341.
ISBN 978-9975-47-197-8
633.88

 

 

imagini: