GB

Grădina Botanică Națională(Institut) "Alexandru Ciubotaru"

Necrolog dr.habilitat Valentin Codreanu

A încetat din viață doctorul habilitat Valentin Codreanu
La data de 24 septembrie 2021 a încetat din viață dul doctor habilitat Valentin CODREANU, un devotat și remarcabil cercetător științific care a activat în Laboratorul Embriologie și Biotehnologie al Grădinii Botanice Naționale (Institut) „Alexandru Ciubotaruˮ.
Cariera ştiinţifică a doctorului habilitat Valentin Codreanu a început în anul 1960, odată cu absolvirea Facultăţiide Biologie şi Geografie a Institutului Pedagogie de Stat din or. Tiraspol, şi angajarea sa în calitatede lector asistent la Catedra de Botanică a aceluiaşi institut. A parcurs calea de la cercetător ştiinţific inferior până la şef de laborator în cadrul Grădinii Botanice Naționale (Institut) „Alexandru Ciubotaruˮ. În anul 1975 a susţinut teza de doctor în biologie cu tema „Particularităţile structurii şi culorii bacei la viţa de vie (Vitis L.)ˮ, perseverând în studiile anatomiei comparate a viţei de vie. În anul 2002 a susţinut teza de doctor habilitat în științe biologice cu tema „Anatomia comparată a viţei de vie (Vitis L.)ˮ. A efectuat studii morfologice şi anatomice ale frunzei, tulpinii şi rădăcinii viţei de vie a speciei Muscadinia rotundifolia Michx., a propus transferarea subgenului Muscadinia din genul Vitis L. la rang de gen sine stătător al fam. Vitaceae.
Rezultatele cercetărilor sale au fost expuse în peste 90 de lucrări ştiinţifice, inclusiv în 2 monografii.
Prin competență și forță de muncă, modestie și simplitate d-ul Valentin Codreanu a cucerit stima și recunoștința colegilor, care își exprimă sincere condoleanțe și sentimente de profundă compasiune familiei, rudelor, colegilor și apropiaților.
Dumnezeu să-l odihnească în pace.

 

imagini: