GB

Grădina Botanică Națională(Institut) "Alexandru Ciubotaru"

La mulți ani, Domnule membru titular al Academiei de Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu-Șișești”, doctor inginer Teodor MARUȘCA!

     Cu prilejul împlinirii a 80 de ani din ziua nașterii, Grădina Botanică Națională (Institut) ”Alexandru Ciubotaru” și Academia de Științe a Moldovei Vă aduc un cald omagiu cu urări de sănătate, prosperitate, noi oportunități în dezvoltarea științei și succese în activitatea pe care o desfășurați.
     Comunitatea științifică din Republica Moldova Vă cunoaște ca o personalitate complexă, un savant notoriu în domeniul botanicii și pratologiei, care s-a remarcat prin contribuțiile excepționale aduse de-a lungul activității la dezvoltarea cercetării și promovarea gestionării durabile a fondului pastoral din România.
      Apreciem parcursul Dumneavoastră în activitatea științifică, didactică și de producție. Apreciem rezultatele de valoare în domeniul geobotanicii, tipologiei pajiștilor, reconstrucției ecologice și folosirii raționale a pajiștilor. În același timp, ne exprimăm întreaga noastră recunoștință pentru colaborarea frumoasă pe care o avem cu Dumneavoastră și instituția pe care o reprezentați.
      Colaborarea Grădinii Botanice Naționale (Institut) ”Alexandru Ciubotaru” cu Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajiști Brașov își are începutul în anul 1990, iar de-a lungul timpului s-a fortificat tot mai mult. În ultimii ani, prin Acordul de colaborare dintre instituțiile noastre, semnat în anul 2016 de dl director, doctor Alexandru Teleuță și Dumneavoastră în calitate de director al Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajiști Brașov, ne-a fost pus la dispoziție material semincer de specii de graminee și leguminoase perene furajere care astăzi completează colecția de plante furajere a instituției noastre.  Au fost oferite consultații privind tehnologiile de recultivare a pajiștilor permanente și de creare a pajiștilor temporare, literatură științifică în domeniu și acces la utilajul performant de evaluare a calității la standarde europene a mostrelor vegetale colectate din colecțiile instituției. Ca rezultat al cercetărilor comune au fost publicate peste 10 lucrări științifice în reviste indexate în baze de date internaționale, au fost prezentate comunicări la 6 conferințe științifice internaționale. Ne bucură rezultatele obținute în comun până acum și sperăm la o bună colaborare și în continuare.
      La acest popas aniversar, în semn de recunoștință pentru realizarea cercetărilor științifice de excelență în domeniul botanicii și pratologiei, recunoscute la nivel național și internațional, colaborare fructuoasă și contribuție semnificativă la dezvoltarea cercetării și gestionării pajiștilor din Republica Moldova, precum și cu prilejul celei de-a 80-a aniversare din ziua nașterii, Academia de Științe a Moldovei Vă conferă Medalia ”Nicolae Milescu Spătarul”.
      Vă felicităm pentru toate realizările Dumneavoastră de până acum și ne bucurăm mult că la această vârstă frumoasă sunteți activ și în plină forță de creație. Să aveți putere și entuziasm să luptați și în continuare pentru idealurile Dumneavoastră, inspirație pentru a genera și implementa noi idei și noi proiecte de cercetare-dezvoltare. Să Vă trăiți cum știți mai bine și mai frumos bucuria împlinirilor, rămânând plin de energie și optimism.

      La mulți ani plini de sănătate și noi realizări!

   

 

  

   Participarea GBNI la intrunirea Societatii de Pajisti din Romania, 2021

 

  Participarea GBNI la intrunirea Societatii de Pajisti din Romania, 2021

 

  Vizita la Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajiști Brasov, 2015        

 

 

imagini: