GB

Grădina Botanică Națională(Institut) "Alexandru Ciubotaru"

Memorandum de colaborare în domeniul pajiștilor între Grădina Botanică Națională (Institut) ”Al. Ciubotaru” și Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajiști din Vaslui, România

Abordarea tematicior de cercetare în contextul actual al schimbărilor climatice necesită tot mai mult o colaborare interinstituțională la nivel național și internațional, astfel încât sa se obtină pe baza experiențelor din teren modele teoretice și să se clarifice mecanismele biologice și socio-economice.
Pajiștile reprezintă un patrimoniu național și mondial de o importanță deosebită pentru populație și mediul înconjurător. Fiind componente ale mediului natural global, acestea constituie resurse naturale comune pentru protecția, managementul și amenajarea cărora este necesară cooperarea.
În acest context, la data de 13 august 2021 în cadrul vizitei reprezentanților Grădinii Botanice Naționale (Institut) ”Alexandru Ciubotaru” la Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajiști din Vaslui, România a fost semnat un memorandum de colaborare în domeniul pajiștilor.
Domeniile prioritare de colaborare sunt:
- inventarierea și bonitarea fondului pastoral;
- clasificarea tipologică a pajiștilor;
- tehnologii de ameliorare și utilizare rațională a pajiștilor;
- ameliorarea terenurilor degradate prin înierbare;
- studiul, implementarea și extinderea sistemului silvopastoral ca măsură preventivă împotriva aridizării și deșertificării pajiștilor permanente;
- elaborarea amenajamentelor pastorale/silvopastorale.

În cadrul vizitei cercetătorii Grădinii Botanice au vizitat câmpurile de ameliorare și loturile experimentale ale Stațiunii de la Vaslui și au discutat despre proiectele de cercetare realizate de instituții și perspectivele de colaborare în viitor.