GB

Grădina Botanică Națională(Institut) "Alexandru Ciubotaru"

În atenția cercetătorilor științifici ai GBNI!

Cu un buget de peste 95 de miliarde euro pe perioada 2021-2027, Orizont Europa este Programul UE de finanțare a cercetării și inovării.
Principalele obiective ale Programului sunt consolidarea științei și tehnologiei, încurajarea competitivității industriale și punerea în aplicare a obiectivelor UE de dezvoltare durabilă.
Programul cuprinde 3 piloni:
• Excelență științifică (Consiliul European pentru Cercetare; programe de mobilitate; infrastructuri de cercetare)
• Provocări globale și competitivitate industrială (Sănătate; Cultură, creativitate și societate favorabilă incluziunii; Securitate civilă pentru societate; Dezvoltarea digitală, industria și spațiul; Climă, energie și mobilitate; Alimente, bioeconomie, resurse naturale; agricultură și mediu)
• Europa inovatoare (start-up-uri; IMM-uri; dezvoltatori; stimularea integrării lor pe piață)
Apelurile deschise în cadrul Orizont Europa, relevante pentru cercetatorii GBNI sunt lansate prin:
Pilonul II, Global Challenges and European Industrial Competitiveness
Cluster 6 - Food, Bioeconomy Natural Resources, Agriculture and Environment

Call - Biodiversity and ecosystem services (HORIZON-CL6-2021-BIODIV-01)
Fostering organic crop breeding; TOPIC ID: HORIZON-CL6-2021-BIODIV-01-14

Improved science based maritime spatial planning and identification of marine protected areas; TOPIC ID: HORIZON-CL6-2021-BIODIV-01-12

Understanding and valuing coastal and marine biodiversity and ecosystems services; TOPIC ID: HORIZON-CL6-2021-BIODIV-01-03

Support to processes triggered by IPBES and IPCC; TOPIC ID: HORIZON-CL6-2021-BIODIV-01-20

Quantify impacts of the trade in raw and processed biomass on ecosystems, for offering new leverage points for biodiversity conservation, along supply chains, to reduce leakage effects; TOPIC ID: HORIZON-CL6-2021-BIODIV-01-15

Data and technologies for the inventory, fast identification and monitoring of endangered wildlife and other species groups; TOPIC ID: HORIZON-CL6-2021-BIODIV-01-02

Impact and dependence of business on biodiversity; TOPIC ID: HORIZON-CL6-2021-BIODIV-01-21

What else is out there? Exploring the connection between biodiversity, ecosystems services, pandemics and epidemic risk; TOPIC ID: HORIZON-CL6-2021-BIODIV-01-11

Nature-based solutions, prevention and reduction of risks and the insurance sector; TOPIC ID: HORIZON-CL6-2021-BIODIV-01-06

Biodiversity, water, food, energy, transport, climate and health nexus in the context of transformative change; TOPIC ID: HORIZON-CL6-2021-BIODIV-01-16

TOP supporting the development of a coherent and resilient Trans-European Nature Network; TOPIC ID: HORIZON-CL6-2021-BIODIV-01-08

Breeding for resilience: focus on root-based traits; TOPIC ID: HORIZON-CL6-2021-BIODIV-01-13

The economics of nature-based solutions: cost-benefit analysis, market development and funding; TOPIC ID: HORIZON-CL6-2021-BIODIV-01-05

Policy mixes, governance (including financing) and decision-making tools for transformative action on biodiversity; TOPIC ID: HORIZON-CL6-2021-BIODIV-01-17

Assess and predict integrated impacts of cumulative direct and indirect stressors on coastal and marine biodiversity, ecosystems and their services; TOPIC ID: HORIZON-CL6-2021-BIODIV-01-04

European participation in global biodiversity genomics endeavours aimed at identifying all biodiversity on Earth; TOPIC ID: HORIZON-CL6-2021-BIODIV-01-01

Understanding the impacts of and the opportunities offered by digital transformation, new emerging technologies and social innovation on biodiversity; TOPIC ID: HORIZON-CL6-2021-BIODIV-01-18

Ecosystems and their services for an evidence-based policy and decision-making; TOPIC ID: HORIZON-CL6-2021-BIODIV-01-07

Demonstration of measures and management for coastal and marine ecosystems restoration and resilience in simplified socio-ecological systems; TOPIC ID: HORIZON-CL6-2021-BIODIV-01-10

(Termen limită de depunere a proiectelor este 06 octombrie 2021)
Extinderea participării/răspândireaexcelenței

Call - Teaming for Excellence (HORIZON-WIDERA-2022-ACCESS-01-two-stage)
Teaming for Excellence; TOPIC ID: HORIZON-WIDERA-2022-ACCESS-01-01-two-stage

Call - Twinning (HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-03)
Twinning; TOPIC ID: HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-03-01

(Termen limită de depunere a proiectelor este 18 ianuarie 2022)
Mai multe detalii despre Programul Orizont Europa și apelurile deschise le găsiți aici:
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opport...
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/op...

 

imagini: