GB

Grădina Botanică Națională(Institut) "Alexandru Ciubotaru"

Ziua Internaţională a Pădurilor „Restabilirea pădurilor: o cale spre recuperare și bunăstare”

Prin rezoluţia Adunării Generale a Naţiunilor Unite ziua de 21 martie este declarată Ziua Internaţională a Pădurilor. Începând din 2013, această zi se marchează la nivel mondial, având drept scop promovarea educaţiei ecoforestiere, creşterea nivelului de conştientizare a societăţii privind importanţa pădurilor în viaţa cotidiană, precum şi sensibilizarea necesităţii realizării gestionării durabile a pădurilor în condiţiile schimbărilor climatice. În anul 2021 Ziua Internațională a Pădurilor poartă genericul ”Restaurarea pădurilor: o cale spre recuperare și bunăstare”.
În contextul celebrării Zilei Internaționale a Pădurilor, Grădina Botanică Națională (Institut) „Alexandru Ciubotaru” (GBNI) în parteneriat cu Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice (ICAS) organizează unele activități dedicate problemelor pădurilor printre care masa rotundă cu genericul „Restabilirea pădurilor: o cale spre recuperare și bunăstare” și acțiuni de voluntariat pentru salubrizarea microexpozițiilor forestiere din cadrul Expoziției ”Vegetația Moldovei” a GBNI.
Masa rotunda se va desfășura în format mixt (prezența on-line şi fizică) la data de 19 martie 2021cu participarea reprezentanţilor Agenției „Moldsilva”, GBNI, ICAS, rezervațiilor științifice, iar acțiunile de voluntariat pe teritoriul GBNI sunt preconizate la data de 20 martie 2021.

 

imagini: