GB

Grădina Botanică Națională(Institut) "Alexandru Ciubotaru"

Rapoartele ştiinţifice privind proiectele de cercetare realizate în 2020 – aprobate de Consiliul științific al Grădinii Botanice Naționale (Institut) „Alexandru Ciubotaru”

La ședinţa Consiliului ştiinţific al Grădinii Botanice Naționale (Institut) „Alexandru Ciubotaru” din 26 noiembrie 2020 au fost prezentate și aprobate rapoartele ştiinţifice pentru anul 2020 privind executarea proiectelor de cercetare din cadrul Programului de Stat 2020-2023:
20.80009.5107.02 „Mobilizarea resurselor genetice vegetale, ameliorarea soiurilor de plante, valorificarea lor ca culturi furajere, melifere și energetice în circuitul bioeconomic”. Conducător de proiect: dr Victor Țîței. Executor: Laboratorul Resurse Vegetale.

20.80009.7007.01 „Evaluarea vegetaţiei spontane din Republica Moldova pentru conservarea şi utilizarea durabilă a diversităţii plantelor şi resurselor genetice vegetale în contextul adaptării la schimbările climatice”. Conducător de proiect: dr Aliona Miron. Executor: Laboratorul Geobotanică și Silvicultură.

20.8009.7007.14 ”Cercetări privind mobilizarea diversității vegetale cu potențial ornamental pentru conservarea ex situ”. Conducător de proiect: dr Valentina Țîmbalî. Executor: Laboratorul Plante de Teren Protejat; Laboratorul Plante Ornamentale.

20.80009.7007.19 „Introducerea și elaborarea tehnologiilor de multiplicare și cultivare prin tehnici convenționale și culturi in vitro a speciilor de plante lemnoase noi”. Conducător de proiect: dr Vasile Bucațel. Executor: Laboratorul Dendrologie; Laboratorul Embriologie și Biotehnologie.

20.80009.7007.22 ”Cercetarea și conservarea florei vasculare și macromicobiotei Republicii Moldova”. Conducător de proiect: dr Veaceslav Ghendov. Executor: Laboratorul Floră spontană și Herbar ”Andrei Negru”; Laboratorul Resurse Vegetale (Plante Medicinale, Aromatice și Condimentare).

La ședință au participat reprezentanții Academiei de Științe a Moldovei: acad. Ion Toderaș și dr. hab. Vasile Botnari (on-line).
Rapoartele pe proiectele din cadrul Programului de Stat 2020-2023 sunt disponibile aici:
Raport-pe-proiectul-nr-20-80009-5107-02-anul-2020
Raport-pe-proiectul-nr-20-80009-7007-01-anul-2020
Raport-pe-proiectul-nr-20-80009-7007-14-anul-2020
Raport-pe-proiectul-nr-20-80009-7007-19-anul-2020
Raport-pe-proiectul-nr-20-80009-7007-22-anul-2020