GB

Grădina Botanică Națională(Institut) "Alexandru Ciubotaru"

Ziua de 27 septembrie 1965

Ziua de 27 septembrie 1965, va rămâne pururi în istoriografia Grădinii Botanice Naționale (Institut) „Alexandru Ciubotaru” (denumirea veche Grădina Botanică (Institut) a Academiei de Științe a Moldovei), zi marcată de Decizia № 916 - R a Sovietului Miniștrilor al R.S.S. Moldovenești, prin sarcina programată, Aprobată de Președintele Academiei de Științe a R.S.S.M., Încadrarea activităţii Arhitectural - planificate № 1991, unde au fost alocate 104 ha de teren în partea de sud-est a capitalei pentru construcția Grădinii Botanice, primit de la Secția Planificare Urbanistică și Arhitectură a orașului Chișinău.

Conform deciziei privind înregistrarea modificărilor (Dosar nr. 1005600032960 din 14.09.2018) a Agenției Servicii Publice, Grădina Botanică (Institut) a Academiei de Științe a Moldovei își schimbă denumirea în Instituția Publică Grădina Botanică Națională (Institut) „Alexandru Ciubotaru”, fondator devenind Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.
Evenimentele majore din istoria culturii şi ştiinţei naţionale nu pot fi trecute cu vederea, chiar dacă de la producerea lor au trecut mai multe decenii. Un asemenea important eveniment pentru dezvoltarea ştiinţei şi destinul ţării noastre l-a constituit fondarea, acum 70 de ani, a Grădinii Botanice Naționale (Institut) „Alexandru Ciubotaru”, meritele căreia în dezvoltarea ştiinţei, îmbogăţirea florei naturale, amenajarea spaţiilor verzi şi pregătirea cadrelor naţionale de calificare înaltă sunt indiscutabile.
Aşa a fost lăsat de la bunul Dumnezeu, ca omul să trăiască în sânul naturii, să-i simtă pulsul cu inima, s-o trateze ca pe o fiinţă vie, înţelegătoare şi receptivă. Cred că afirmaţiile de mai sus se raportă perfect, în primul rând, la fostul și actualul colectivul al Grădinii Botanice. Pentru că anume Dumneavoastră aţi transformat Grădina Botanică, fondată acum 70 de ani, într-un adevărat paradis, unde conveţuiesc şi se împacă de minune multe specii de plante din diferite regiuni floristice ale Terrei, unde cresc şi înfloresc la lumina bunătăţii şi inteligenţei Dvs. plantele rare sau pe cale de dispariţie.
Vorbind despre dezvoltarea Grădinii Botanice Naționale (Institut) „Alexandru Ciubotaru”, este necesar să omagiem personalităţile care au pus piatra de temelie a acestui sanctuar ştiinţific, precum şi celor care au promovat, pas cu pas, această instituţie de cultură, reprezentativă pentru dezvoltarea ştiinţelor naturii din ţară. Un aport considerabil în fondarea şi dezvoltarea ei ca instituţie ştiinţifico-culturală la adus academicianului Alexandru Ciubotaru, care s-a aflat în fruntea acesteia aproape 45 de ani fiind urmat de profesorul universitar Vladimir Andreev, membru-corespondent Tatiana Gheideman, academicienii Andrei Negru, Vladimir Rîbin, Boris Matienco, doctorii habilitaţi în ştiinţe biologice Alexei Palancean, Ana Ştefîrţă, Ion Rudenco, Ion Comanici, Victor Sava, Ştefan Topală, Gheorghe Postolache, Valentin Codreanu, Vasile Florea, Mihai Bodrug, Valentin Celac, Ștefan Manic doctorii în ştiinţă Alexandru Teleuță, Maricica Colţun, Ştefan Lazu, Valentina Ţîmbalî, Nina Ciorchină, Vasile Bucaţel, Valentina Cantemir, Tatiana Sîrbu, Nina Ciocârlan, Veaceslav Ghendov, Elizaveta Onica, Ion Roșca, Alina Cutcovschi-Muștuc, Aliona Miron, V.Vitco, V. Cecoi, Kapitolina Dvoreaninova, I. Simonov, Victor Țîței, Ludmila Cleşnina (mulți dintre care nu mai sunt printre noi și mulți alți colegi foarte importanți nu sunt menționați în această listă, dar sunt și au fost devotați acestei cauze nobile).
70 ani de activitate a unei instituţii ştiinţifice, în special a GBNI, de fapt este o vârstă de formare şi consolidare a potenţialului creativ, de a realiza investigaţii la nivel de instituţii internaţionale cu bogate tradiţii de activitate, o perioadă de determinare a specificului său şi a direcţiilor principale de cercetare. Grădina Botanică a trecut această perioadă cu succes, deşi drumul pe care l-a parcurs n-a fost neted sau lipsit de dificultăţi, pentru că o instituţie ştiinţifică de stat n-a existat şi nu poate exista independent de situaţia economică, socială şi politică din ţară.
Or, în umbra acestei perioade se ascunde munca cu abnegaţie şi înaltul profesionalism, depusă de către două generaţii de botanişti, care s-au soldat cu crearea Grădinii Botanice de astăzi, ca răsplată pentru eforturile depuse în realizarea acestui unical obiectiv de importanţă naţională.
Cu ocazia frumosului jubileu de şaptezeci ani, administrația Grădinii Botanice Naționale (Institut) „Alexandru Ciubotaru”, aduce colectivului cele mai sincere urări de sănătate, fericire şi prosperare. Vă urăm răbdare şi dârzenie pentru a depăşi greutăţile iminente perioadei de tranziţie, noi succese în munca Dumneavoastră nobilă, rezultatele căreia sunt deosebit de valoroase pentru diverse ramuri ale ştiinţei și pentru economia naţională.

70 ani GBNI