GB

Grădina Botanică Națională(Institut) "Alexandru Ciubotaru"

MSMPS a desemnat câştigătorii Concursului Premiul Naţional pentru Vârstnici “Pentru o viaţă activă la orice vârstă”, ediţia 2020.

Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale a desemnat 11 câştigători ai concursului Premiul Naţional pentru Vârstnici “Pentru o viaţă activă la orice vârstă”, ediţia 2020. La concurs au fost depuse în total 39 dosare.
In urma examinării şi evaluării dosarelor participanţilor, Comisia de evaluare a decis acordarea premiilor băneşti următorilor candidaţi cu realizări şi performanţe deosebite în domeniile ştiinţific, medical, social, educaţie, cultural-artistic şi voluntariat:
1. Chirtoagă Ion(75 ani)-Doctor habilitat în istorie, cercetător ştiinţific;
2. Ştefan Manic (73 ani) - Doctor habilitat în biologie, conferenţiar cercetător (în anul 2015, la vârsta de 68 de ani, susţine teza de doctor habilitat în ştiinţe biologice);
3. Cărăuş Elena (63 ani) - Medic de familie cu un stagiu de muncă de 39 ani şi deţinătoare a mai multor premii în domeniu;
4. Elena Belinschi (79 ani) - Doctor în filologie, conducător de cenaclu ”Sfânta casă de acasă”, în cadrul căruia au fost organizate multiple evenimente culturale;
5. Teleman Ion (74 ani) - Organizarea înălţării bustului Marelui Eminescu în localitatea Iurceni, r-nul Nisporeni şi organizarea anuală a festivităţii literar-muzicale “Eminesciana” - 11 ediţii la rînd;
6. Gheorghe Maxian Deladolna (72 ani) -scriitor, compozitor, autor al peste 30 de cărţi, care s-a manifestat în diverse domenii - literatură, muzică, cultură, pedagogie, muzeistică şi publicistică;
7. Tatiana Popa (77 ani) - Conducător artistic al centrului meşteşugăresc “Casa Părintească” din s. Palanca şi preşedinte AO “Casa Părintească”;
8. Galina Spatari (64 ani) -Coordonator al Grupului de Seniori “Speranţa” din s. Viişoara, r-nul Edineţ, preşedinta Reţelei Seniorilor activi din Moldo va;
9. Maria Vremiş (69 ani) - Expert în statistici sociale, autor şi coautor a mai multor lucrări şi rapoarte analitice în baza datelor statistice;
10. Sircovschi Eugenia (75 ani) - Coordonatorul Grupului de Seniori „Optimiştii”, Membru al Reţelei Grupurilor de Seniori din Regiunea de Nord a Republicii Moldova;
11. Zanoagă Emilia (71 ani) - preşedinte al Consiliului pentru oamenii în etate din s. Corpaci, membru al grupului de oameni în etate “Oameni pentru Oameni” din or. Edineţ.