GB

Grădina Botanică Națională(Institut) "Alexandru Ciubotaru"

Necrolog în memoria profesorului universitar Constantin Toma

A încetat să bată inima celui care a fost Membru de Onoare al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Constantin Toma - om de știință recunoscut în România și peste hotarele ei, ilustru specialist în domeniul botanicii, biologiei vegetale și generale. A efectuat profunde și vaste cercetări în floristică, corologie și fitocenologie, în dendrologie și fenologie, blastogenie și fiziologie, citologie și biologie a sexualității, embriologie și carpologie, taxonomie și fitochimie, radiobiologie, morfologie, anatomie și histologie.
O pagină aparte în biografia sa este legată de colaborarea cu botaniștii din Republica Moldova. A activat în consiliul științific specializat de atestare a cadrelor științifice (doctor și doctor habilitat) al Grădinii Botanice Naționale (Institut) „Alexandru Ciubotaru” (GBNI) în perioada anilor 1996–2004. A fost membru al colegiului de redacție al revistei științifice Journal of Botany a GBNI din anul 2008 până în anul 2018. La 24 februarie 2011 a fost ales Membru de Onoare al Academiei de Științe a Moldovei. A fost redactor-șef al monografiei în 4 volume „Opere alese”, semnată de regretatul academician Alexandru Ciubotaru.
Colectivul Grădinii Botanice Naționale (Institut) „Alexandru Ciubotaru” este profund recunoscător pentru contribuția substanțială a dlui profesor Constantin Toma la promovarea botaniștilor din stânga Prutului, pentru contribuția la dezvoltarea botanicii ca știință și dezvoltarea Grădinii Botanice ca instituție de importantă în conservarea fitodiversității autohtone și alohtone.
Ne exprimăm respectul pentru personalitatea notorie a profesorului Constantin Toma, care și-a consacrat viața dezvoltării cunoașterii științifice în beneficiul societății.
Prin trecerea în neființă a Membrului de Onoare al Academiei de Ştiinţe a Moldovei Constantin Toma, comunitatea științifică, de pe ambele maluri ale Prutului, pierde un cercetător și profesor de excepție, care cu tenacitate, dragoste și înțelepciune și-a desăvârșit cariera științifică, un om cu înalte calități intelectuale și morale.
În aceste momente de mare tristețe, transmitem condoleanțe și compasiune familiei îndurerate și celor care i-au fost apropiați.

Dumnezeu să-l odihnească în pace.

        

 

imagini: