GB

Grădina Botanică Națională(Institut) "Alexandru Ciubotaru"

„Cultivarea plantelor de cameră”

Recent la Grădina Botanică Naţională (Institut) „Al.Ciubotaru” au eşit de sub tipar Recomendările „Cultivarea plantelor de cameră” autor dr.V.Ţîmbalî.

CZU 635.9(083.13] T60
Coperta 1: Clerodendron speciosissimum Van Geert
Autor: Țîmbalî Valentina
Coordonator: Roșca Ion
Cultivarea plantelor de cameră: ediție realizată cu suportul ANCD in cadrul proiectului "Cercetari privind mobilizarea diversitații vegetale cu potențial ornamental pentru conservarea ex situ"
Lucrarea Cultivarea plantelor de cameră cuprinde informal generate despre creșterea și îngrijirea plantelor de camera sub forma de recomandari, obținute de autor pe parcursul a cca 40 de ani de activitate in cadrul Gradinii Botanice Naționale (I) "Al.Ciubotaru". Lucrarea se adreseaza celor care iubesc plantele și doresc sa le cultive.
Autorii fotografiilor: Țîmbalî Valentina, Rogacico Sergiu
Descrierea CIP a Camerei Nationale a Cartii
Țîmbalî, Valentina. Cultivarea plantelor de camera: (Recomandari] / Valentina Țîmbalî; Ministerul Educatiei, Culturii și Cercetarii al Republicii Moldova, Gradina Botanica Naționala (Institut)'Alexandru Ciubotaru". - 1 Chișinău : Universul, 2020. - 40 p.: il. color., tab., 1000 ex. Com. 516
ISBN 978-9975-47-181-7. 635.9(083.13]
ISBN 978-9975-47-181-7.
 

 

imagini: