GB

Grădina Botanică Națională(Institut) "Alexandru Ciubotaru"

Grădina Botanică Naţională (Institut) „Alexandru Ciubotaru” a devenit membru cu drepturi depline la încă 5 Acţiuni COST ale Asociaţiei Europene de Cooperare în domeniul Ştiinţei şi Tehnologiei!

Asociaţia Europeană de Cooperare în domeniul Ştiinţei şi Tehnologiei (COST) din cadrul Programului UE dedicat cercetării şi inovării Orizont 2020, este destinată cercetătorilor în vederea creării de reţele de cercetare, denumite Acţiuni COST. Aceste reţele oferă un spaţiu deschis pentru colaborarea dintre oamenii de ştiinţă din întreaga Europă (şi dincolo de aceasta), stimulând astfel progresul cercetării şi inovarea. Deşi COST nu finanţează cercetarea în sine, acest Program sprijină organizarea de activităţi în reţea, cum ar fi reuniuni, conferinţe, schimburi ştiinţifice pe termen scurt şi acţiuni de informare a publicului.
Cercetătorii Grădinii Botanice Naţionale (Institut) „Alexandru Ciubotaru” vor participa în următoarele Acţiuni COST:
CA19125 - EPIgenetic mechanisms of Crop Adaptation To Climate cHange
CA19139 - Process-based models for climate impact attribution across sectors
CA19128 - PanEuropean Network for Climate Adaptive Forest Restoration and Reforestation
CA19116 - Trace metal metabolism in plants
CA19112 - Women on the Move
Pentru mai multe detalii accesaţi linkul: http://www.gradinabotanica.asm.md/node/223
 

imagini: