GB

Grădina Botanică Națională(Institut) "Alexandru Ciubotaru"

Rezultatele licitaţiei publice privind achiziţionarea echipamentului de încălzire (centrală termică pe biomasă şi carbune 180 - 208 kw)

La data de 12.09.2014, Grădina Botanică (Institut) a AŞM a solicitat publicarea în Buletinul Achiziţiei Publice şi pe pagina web: www.tender.gov.md a anunţului privind achiziţionarea echipamentului de încălzire (centrală termică pe biomasă şi carbune 180 - 208 kw).

Anunţul a fost publicat în BAP Nr.74/14 din 16.09.2014.

Pe data de 26.09.2014 la ora 1100 la sediul autorităţii contactante a avut loc licitaţia, în urma careia a fost desmnată drept cîştigătoare compania SA "Darnic - gaz" Moldova.