GB

Grădina Botanică Națională(Institut) "Alexandru Ciubotaru"

13.820.18.04/RoA – Evaluarea şi caracterizarea resurselor genetice la specii de Lamiaceae cu potenţial antiinflamator, în vederea conservării in situ şi ex situ (Acronim: EGRE-LAIC)

Proiect din cadrul Programului de colaborare bilaterală între Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică din România.

Instituţii partenere privind implementarea proiectului:
Centrul de Cercetări Biologice „Stejarul”, Piatra Neamţ, România
Grădina Botanică (Institut) a Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Obiectivul general al proiectului vizează aspecte privind conservarea şi valorificarea sustenabilă a unor specii de Lamiaceae – mai puţin abordate în România şi Republica Moldova din genurile Nepeta, Agastache, Perilla şi Lamium, cu potenţial antiinflamator prin acţiunea antioxidantă a claselor de compuşi biologic activi (compuşi polifenolici).

Obiective specifice
• aspecte privind studiul sub aspect taxonomic, al distribuţiei, inventarierii şi descrierii habitatelor naturale de creştere, analiza habitatelor naturale în areale studiate şi identificarea riscurilor, ameninţărilor potenţiale;
• caracterizarea biomorfologică a speciilor din genurile Nepeta, Agastache, Perilla şi Lamium din colecţii şi agrosisteme care fac obiectul culturilor;
• analiza fitochimică calitativă şi cantitativă a materialului vegetal prelevat de la speciile din populaţiile naturale şi cultura în câmp, stabilirea parametrilor optimi de calitate a materialului vegetal, pentru extracţie şi metodele de analiză;
• corelarea între capacitatea antioxidantă, conţinutul total (pentru clase de principii active) fracţiuni pentru evidenţierea potenţialului acestor specii în beneficiului sănătăţii;
• evidenţierea efectului factorilor de mediu şi a relaţiilor biotice asupra bioproductivităţii, produşilor biologic activi, variabilitatea morfo-fitochimică la speciile analizate; evaluarea indicilor bioproductivi;
• elaborarea protocoalelor sau/şi a tehnologiilor de cultivare;
• alternative de valorificare sustenabilă ca parte a strategiilor de conservare adecvate speciilor studiate

Perioada de implementare a proiectului: 2013-2014