GB

Grădina Botanică Națională(Institut) "Alexandru Ciubotaru"

Fundamentarea principiilor şi metodologiilor de proiectare în vederea valorificării spaţiilor verzi şi terenurilor degradate cu impact asupra reducerii poluării mediului în contextul integrării în platforma europeană de management durabil al resurselor şi

 Fundamentarea principiilor şi metodologiilor de proiectare în vederea valorificării spaţiilor verzi şi terenurilor degradate cu impact asupra reducerii poluării mediului în contextul integrării în platforma europeană de management durabil al resurselor şi reconstrucţiei ecologice în conformitate cu normele şi standardele UE.”

Program bilateral de colaborare între Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică din România.

Instituţii partenere privind implementarea proeictului:
- Universitatea de Ştiinţe Agrare şi Medicină Veterinară, Cluj-Napoca, România;
- Grădina Botanică (Institut) a Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

Obiectivele proiectului
• Evaluarea legislaţiei naţionale în domneiul spaţiilor verzi şi armonizarea la legislaţia UE;
• Evidenţierea speciilor de plante capabile să se dezvolte şi să producă seminţe fertile în condiţii cu diferit nivel de poluare;
• Evidinţierea speciilor de plante cu o capacitate înaltă de absorbţie şi acumulare a noxelor gazoase, particulilor solide şi metalelor grele;
• Elaborarea tehnologiilor rapide de multiplicare a plantelor pentru amenajarea şi crearea spaţiilor verzi.

Perioada de implementare a proiectului: 2010-2012