GB

Grădina Botanică Națională(Institut) "Alexandru Ciubotaru"

Iniţiativa trans-frontalieră pentru dezvoltarea unui spaţiu ludic prin intermediul artei topiare pentru scopuri educative şi de relaxare (TopArt)

 
Iniţiativă trans-frontalieră pentru dezvoltarea unui spaţiu ludic prin intermediul artei topiare pentru scopuri educative şi de relaxare (TopArt)” proiect în cadrul Programului operaţional comun România – Ucraina – Republica Moldova 2007-2013, program finanţat de Uniunea Europeană.

Instituţii partenere în cadrul acestui proiect:
- Grădina Botanică “Anastasie Fătu” a Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, România;
- Grădina Botanică (Institut) a Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

Scopul acestui proiect este îmbunătăţirea colaborării între cele două grădini botanice de pe ambele maluri ale râului Prut în vederea creşterii capacităţii acestora de a furniza servicii culturale, educative şi de relaxare către beneficiarii finali: tineri, copii, persoane în vârstă, precum şi creşterea gradului de conştientizare din partea publicului asupra colaborării trans-frontaliere dintre România şi Republica Moldova, prin intermediul acestui program, în vederea găsirii unor soluţii pentru o serie de probleme comune şi/sau similare.

Vizitatorii îşi vor putea petrece timpul liber într-un spaţiu natural deschis şi încântător cu forme geometrice, antropomorfe şi zoomorfe, foarte potrivite pentru organizarea unor activităţi cu profil educativ, cultural şi de relaxare: spectacole, concursuri sportive, transmisii de televiziune etc.

Perioada de derulare a proiectului este de 18 luni (14.04.2011 – 13.10.2012).

Valoarea totală a proiectului este de 155000 euro, 90% din această sumă reprezentând fonduri nerambursabile oferite de Uniunea Europeană.