GB

Grădina Botanică Națională(Institut) "Alexandru Ciubotaru"

Rezultatele activităţii inovaţionale şi de transfer tehnologic

 1.  Cercetarea şi elaborarea principiilor de reproducere şi menţinere a diversităţii spontane (codul proiectului - 06.411.009F)

 2.  Introducerea şi valorificarea speciilor de plante valoroase în economia naţională (codul proiectului - 06.411.010A)

 3.  Mobilizarea şi majorarea genofondului de specii autohtone şi alohtone a Grădinii Botanice (codul proiectului - 06.411.011A)

 4.  Elaborarea procedeelor tehnologice de reconstrucţie şi creare a perdelelor forestiere în scopul reducerii influenţei negative a calamităţilor naturale asupra plantelor de cultură în stepa Bălţi (codul proiectului - 53.003P)

 5.  Elaborarea tehnologiilor de selectare şi utilizare a unor plante alohtone Aerva Lanata, Astragal Dasyantus, Acorus Calamus, Rosmarinus Officinalis şi Vaccinium myrtillus în scopul obţinerii materiei prime cu substanţe biologic active pentru crearea medicamentelor (codul proiectului - 07.420.03.03PA)

 6.  Cercetarea diversităţii floristice şi fitocenotice a ariilor protejate de stat din luncile bazinelor rîurilor Ciuluc (codul proiectului - 09.819.08.06A)

 7.  Implimentarea tehnologiei de producere a marcoţilor de levănţică în scopul fondării plantaţiilor industriale (codul proiectului - 09.824.04.95T)

 8.  Implimentarea tehnologiei inovaţionale de producere a materialului săditor decorativ în condiţii de container (codul proiectului - 10.824.08.115T)

 9.  Implimentarea tehnologiilor de producere a materialului săditor de soiuri omologate de nuc în teren deschis şi în spaţiu protejat (codul proiectului - 08.164.71T)

 10.  Implimentarea tehnologiei de producere a materialului săditor decorativ în recipiente cu irigare prin picurare (codul proiectului - 10.824.08.106T)

 11.  Implimentarea soiurilor noi de specii aromatice - condimentare în producerea mirodeniilor autohtone (sare grunjoasă, ulei şi oţet aromatizat) (codul proiectului - 10.824.04.109T)

 12. Elaborarea reţelelor turistice pe teritoriul Grădinii Botanice şi dotarea cu materiale informaţionale necesare (codul proiectului - 09.824.08.98T)

 13. Cercetarea diversităţii floristice şi fitocenotice a ariilor naturale protejate cu scopul elaborării recomandărilor de optimizare a conservării diversităţii plantelor - 11.817.08.07F.

 14. Cercetarea florei vasculare a Republicii Moldova şi teritoriilor limitrofe, evidenţierea componenţei taxonomice pentru elaborarea Cărtii Roşii şi editarea monografiei Flora Basarabie - 11.817.0806F

 15. Cercetarea şi valorificarea resurselor de plante medicinale, aromatice, condimentare şi furajere - 11.817.08.08A

 16. Cercetarea, conservarea şi valorificarea plantelor ornamentale introduse în RM - 11.817.08.10A

 17. Cercetarea proceselor de dezvoltare şi multiplicare microclonală in vitro, ex vitro şi ex situ a unor culturi valoroase pentru economia naţională - 11.817.08.12A.

 18. Introducerea, studierea şi utilizarea raţională a plantelor lemnoase - 11.817.08.11A

 19. Elaborarea şi implementarea tehnologiei de multiplicare in vitro unor soiuri de mur productive (Rubus fruticosus) în scopul fondării plantaţiei industriale în R.Moldova

 20. Implementarea tehnologiei inovative de fondare a plantaţiilor energetice şi valorificarea biomasei pentru termоficarea Grădinii Botanice (Institut) AŞM

 21. Cercetarea florei şi vegetaţiei de stepă din raioanele Cahul şi Cantemir în vederea elaborării recomandărilor de instituire a noi arii naturale protejate - 13.819.08.03F

 22. Studiul particularităţilor biologice de creştere a plantelor decorative lemnoase în containere şi elaborarea tehnologiilor de cultivare - 12.819.18.07A