GB

Grădina Botanică Națională(Institut) "Alexandru Ciubotaru"

Anunţ

Pe data 16 septembrie 2011 ora 1000 în sala de conferinţe a Grădinii Botanice (Institut) a A.Ş.M. va avea loc susţinerea publică a tezei elaborată de Dobrojan Sergiu, înaintată la titlul de doctor în biologie.
 
 
                                           Tema: Modificările morfofiziologice şi biochimice ale algei Spirulina Platensis (Nordst.) Geitl.
                                                                                      cultivate pe ape reziduale şi utilizarea ei
 
 
                                                   Conducător ştiinţific: Şalaru Victor, doctor habilitat în biologie, profesor universitar.