GB

Grădina Botanică Națională(Institut) "Alexandru Ciubotaru"

Anunţ

Pe data 29 iulie 2011 ora 1000 în sala de conferinţe a Grădinii Botanice (Institut) a A.Ş.M. va avea loc susţinerea publică a tezei elaborată de Ion Roşca, înaintată la titlul de doctor în biologie.

 

Tema: Particularităţile biologice de creştere si dezvoltare a plantelor lemnoase în condiţii de container  
 
Conducător ştiinţific: Ciubotaru Alexandru, academician, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, Grădina Botanică (Institut) a A.Ş.M.