GB

Grădina Botanică Națională(Institut) "Alexandru Ciubotaru"

Anunţ

Pe data de 15 aprilie 2011 la ora 1000 în sala de conferinţe a Grădinii Botanice  (Institut) a AŞM va avea loc Şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil la specialitatea ,,botanică” – 03.00.05. 

Va fi examinată teza elaborată de DOBROJAN SERGIU înaintată la titlul de doctor în biologie cu tema: ,,Modificările morfofiziologice şi biochimice a algei Spirulina platensis (Nodst.) Geitl. cultivată în apele reziduale,, . Conducător ştiinţific: Şalaru Victor – prof. Univ., dr.hab. în biologie