GB

Grădina Botanică Națională(Institut) "Alexandru Ciubotaru"

colectia pl. furajere

 

Colecţia plante furajere

Obiectul cercetărilor: speciile de plante furajere noi şi netradiţioanle.

Scopul cercetărilor: introducerea şi aclimatizarea plantelor furajere, selectarea şi promovarea celor de perspectivă

      Direcţiile principale de cercetare: 

  • introducerea şi aclimatizarea plantelor furajere noi şi netradiţionale;
  • cercetarea particularităţilor biologice de creştere şi dezvoltare a valorilor furajere a masei verzi la speciile noi;
  • ameliorarea unor soiuri noi de plante furajere netradiţionale.

În anul 1950 în cadrul Grădinii Botanice a Filialei Moldoveneşti a Academiei de Ştiinţe a URSS au fost iniţiate cercetări în domeniul introducerii şi evaluării proprietăţilor furajere la speciile de plante autohtone şi alohtone. În baza cercetărilor efectuate s-a stabilit că rezerva de mobilizare a plantelor furajere este vastă - numai în fl ora spontană a Moldovei există cca 700 specii de plante care pot fi  folosite ca plante furajere (prof. N. Dereviţki, academicianul M. Lupaşcu, dr. T.Cuporiţcaia, dr. A.Teleuţă). În calitate de specii valoroase au fost evidenţiate Vicia angustifolia Reichard, Astragalus cicer L., Lathyrus sylvestris L.. Sub conducerea acad. M.Lupaşcu a fost fondată o colecţie impunătoare a soiurilor şi formelor autohtone de Medicago sativa L., care au servit în calitate de sursă genetică valoroasă pentru ameliorarea soiurilor noi. Ulterior au fost continuate cercetările cu privire la elaborarea agrofi tocenozelor furajere cu un randament înalt de utilizare a energiei solare.

În anii 1975 - 1980 a fost evaluată colecţia mondială de Glycine max Merrill. şi selectate 230 forme valoroase pentru ameliorarea soiei în Moldova (dr. A. Teleuţă). Cercetările au permis evidenţierea formelor bogate în proteină şi acizi aminici esenţiali, ulei, cu un conţinut scăzut al inhibitorilor tripsinei, forme adaptate la recoltarea mecanizată a boabelor. Au  fost stabilite 423 legităţile de acumulare a proteinelor 11S în boabele de soia, evidenţi a t e  r egiuni l e  geogr a f i c e  de  provini enţ ă  a   e cot ipur i lor  de   soi a ,   c a r e  pr e z intă  int e r e s   în  s copul  mobi l i zăr i i  genofondului  de   perspectivă pentru Moldova.

Începând cu anul 1980 şi până în prezent activează grupa de cercetători în domeniul introducerii plantelor furajere noi (custodedr.A.Teleuţă). A fost creată colecţia de plante furajere, care cuprinde 260 taxoni, care aparţin la 13 familii şi 52 genuri.

Au fost cercetate particularităţile de dezvoltare, conţinutul proteinei, acizilor aminici, a macro-si micro elementelor în masa verde, a vitaminei C, digestibilitatea  şi valoarea nutritivă, producţia de seminţe la 150 specii de plante furajere noi din fl ora spontană autohtonă şi alohtonă.

Această colecţie serveşte ca bază pentru cercetările de introducere şi ameliorare cu scopul de extindere a asortimentului de culturi furajere utilizate în agricultură pentru obţinerea furajelor de calitate înaltă şi conservarea fitobiodiversităţii in Republica Moldova.

Speciile de plante furajere noi, menţinute în colecţia Grădinii Botanice (Institut) a AŞM:

Familia APIACEAE Lindl.: Heracleum lehmanianum Bugne, Heracleum asperum (Hoffm.) Bieb., H.dissectum Ledeb., H. mantegazzianum Somm. et Levier, H. sphondylium L., H. sosnowskyi Manden., H . trachyloma Fisch. et Mey., H. stevenii Manden.

Familia AMARANTHACEAE Juss.: Amaranthus caudatus L., A. cruentus L., A. hypochondriacus L., A. mangostanus L., A. retrofl exus L., A. spinosus L.

Familia ASTERACEAE Dumort.: Cynara scolymus L., Helianthus tuberosus L., Rhaponticum carthamoides (Willd.) Iljin, Silphium perfoliatum L.

Familia BORAGINACEAE Juss.: Symphytum asperum Lepech., S. caucasicum Bieb., S. officinale L.

Familia BRASSICACEAE Burnett: Barbarea vulgaris R. Br., Brassica campestris L., B. juncea (L.) Czern., B. nigra (L.) W.D.J.Koch, B. napus L., Crambe abyssinica Host., Isatis tinctoria L., Raphanus sativus var. oleifera Metzg.

Familia CHENOPODIACEAE Vent.: Atriplex hortensis L. , A. nitens Schkuhr., Кochia scoparia (L.) Schrad.

Familia FABACEAE Lindl.: Anthylis macrocephala Wend., Astragalus cicer L., A. galegiformis L., A. ponticus Pall., A. sulcatus L., Coronilla varia L., Galega officinalis L., G. orientalis Lam., Glycyrrhiza echinata L., G. glabra L., G. uralensis Fisch., Lathyrus angustifolius L., L. articulatus L., L. cicera L., L. hirsutus L., L. megalanthus Stend., L. ochrus (L.) DC., L. pisiformis L., L. sativus L., L. sylvestris L., L. tingitanus L., Lespedeza bicolor Turcz., L. cuneata (Dum. Cours.) G. Don., L.hedysaroides (Pallas) Kitag., Lotus corniculatus L., L. uliginosus Schkuhr, Lupinus angustifolius L., L. perrenis L., Medicago agropyretorum Vass., M. arabica All., M. borealis Grossh., M. caerulea Less. ex Ledeb., M. cancellata Bieb., M. carstiensis Wulfen, M. difalcata Sinsk., subsp. kazachstanica Sinsk., M. glandulosa David., M. falcata L., M. glutinosa M. В., M. hemicycla Grossh., M. intertexta (L.) Miller, M. minima L., M. polychroa Grossh., M. polymorfa L., M. orbicularis (L.) 428 Bartalini, M. sativa L., M. tianschanica Vass., M. transoxana Vass., M. varia Mart., Melilotus albus Medic., M. altissimus Thuill., M. dentatus (Waldst. Kit.) Pers., M. officinalis (L.) Pall. , M. wolgicus Poiret., Onobrychis arenaria (Kit.) DC, O. inermis Stev., O. sibirica Turcz., O. tanaitica Spreng, O. transcaucasica Grossh., O. viciaefolia Scop., Trifolium alpestre L., T. arvense L., T. elegans Savi, T. panonicum Jacq., T. pratense L., T. repens L., T. resupinatum L., T.sativum Crome, Vicia biennis L., V. sativa L., V. tenuifolia Roth., V. villosa Roth.

Familia HYDROPHYLLACEAE R. Br. Ex Edwards: Phacelia tanacetifolia Benth.

Familia MALVACEAE Juss.: Kitaibelia vitifolia Willd., Malva crispa (L.) L., M. mauritiana L., M. parvifl ora L., M. sylvestris L., M. verticillata L., Sida hermaphrodita (L.) Rusby

Familia POACEAE Barnhart: Agropyron desertorum (Fisch. Ex Lin Schult.), A. gracillimum Nevscki, A. fragile (Roth) P. Candargy, A. intermedium (Host) Beauv., A. pectinatum (Bieb.) Beauv., A. pumilum P. Candargy, A. tarbagataicum N. Plotnicov, Agrostis alascana Hult., A. gigantea Roth, Alopecurus vaginatus (Willd) Pall. ex Kunth, Beckmannia eruciformis (L.) Host, B. syzigachne (Steud.) Fern., Bromus danthoniae Trin., B. inermis Leyss., B. secalinus L., Dactylis glomerata L., Echinichloa crusgalli (L.) Beauv., E. frumentacea Link, Elymus fi brosus (Schrenk) Tzvel., E. sibiricus L., E. virginicus L., Elytrigia elongata (Host) Nevski, Festuca arundinacea Schreb., F. arundinacea Schreb., subsp. orientalis (Hack.) Tzvel., Hordeum brevisubulatum (Trin.) Link, Lolium multifl orum Lam., Panicum miliaceum L., P. virgatum L., Pennisetum spicatum Koern., P. americanum (L.) Spreng., Phleum pratense L., Psathyrostachys juncea (Fisch.) Nevski, Puccinellia distans (Jacq.) Parl., Sorghastrum nutans (L.) Nash, Sorghum almum Parodi., S. bantuorum Jakuschev, S. bicolor (L.) Moench, S. cernuum (Ard.) Host, S. caffrorum (Thunb.) P. Beauv., S. chinense Jakuschev, S. durra (Forssk.) Stapf, S. guineense Stapf., S. halepense (L.) Pers., S. bicolor (L.) Moench x S. sudanense (Piper) Stapf, S. sudanense (Piper) Stapf., S. saccharatum Pers.

 

Familia  POLYGONACEAE Juss.: Polygonum sabulosum Worosch., Rumex patientia L., R. tianschanicus Losinsk., R. tianschanicus x R.patientia, Polygonum sachalinense Fr. Schmidt.

Familia ROSACEAE Juss.: Poterium polygamum Waldst. et Kit.

Familia URTICACEAE: Urtica cannabina L.

 

 

 

 

 

 

Colectivul de cercetători: colecţia a fost fondată cu participarea dr. Teleuţă Alexandru (custode), dr. Ţâţei Victor, cercet.st. Ababii Vitalie, spec.cd. Enciu Liuba