GB

Grădina Botanică Națională(Institut) "Alexandru Ciubotaru"

Concluziile simpozionului ştiinţific internaţional „Conservarea diversităţii plantelor”, consacrat aniversării a 60-a de la fondarea Grădinii Botanice (Institut) a AŞM