GB

Grădina Botanică Națională(Institut) "Alexandru Ciubotaru"

Colegiul de redacție al revistei științifice „Journal of Botany”

1. Roșca Ion, dr. în șt. biol., director, Grădina Botanică Națională (Institut) „Al. Ciubotaru” (Republica Moldova), redactor-șef.
2. Miron Aliona, dr. în șt. biol., director adjunct pe știință, Grădina Botanică Națională (Institut) „Al. Ciubotaru” (Republica Moldova), redactor-șef adjunct.
3. Ionița Olga, dr. în șt. biol., cercet. șt. coord., Grădina Botanică Națională (Institut) „Al. Ciubotaru” (Republica Moldova), secretar de redacție.

4. Anastasiu Paulina, dr. în biologie, prof. univ., director, Grădina Botanică „D. Brandza” a Universității din București (România).
5. Bucațel Vasile, dr. în șt. biol., conf. cercet., cercet. șt. coord., Grădina Botanică Națională (Institut) „Al. Ciubotaru” (Republica Moldova).
6. Ciocârlan Nina, dr. în șt. biol., conf. cercet., cercet. șt. coord., Grădina Botanică Națională (Institut) „Al. Ciubotaru” (Republica Moldova).
7. Ciorchină Nina, dr. în șt. biol., cercet. șt. coord., Grădina Botanică Națională (Institut) „Al. Ciubotaru” (Republica Moldova).
8. Colțun Maricica, dr. în șt. biol., cercet. șt. coord., Grădina Botanică Națională (Institut) „Al. Ciubotaru” (Republica Moldova).
9. Comanici Ion, dr. hab. în șt. biol., prof., cercet. șt. principal, Grădina Botanică Națională (Institut) „Al. Ciubotaru” (Republica Moldova).
10. Cristea Vasile, dr. în biologie, prof. univ., director, Grădina Botanică „Alexandru Borza” a Universității „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca (România).
11. Cutcovschi-Muștuc Alina, dr. în șt. biol., cercet. șt. coord., Grădina Botanică Națională (Institut) „Al. Ciubotaru” (Republica Moldova).
12. Gille Elvira, dr., cercetator stiintific gradul I, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice, Bucuresti (România).
13. Ghendov Veaceslav, dr. în șt. biol., conf. cercet., cercet. șt. coord., Grădina Botanică Națională (Institut) „Al. Ciubotaru” (Republica Moldova).
14. Gumeniuc Iachim, dr. în șt. biol., șef Catedra de Silvicultură și Grădini Publice, Universitatea Agrară de Stat din Moldova (Republica Moldova).
15. Lech Wojciech Szajdak, dr., prof. univ., director, Institutul pentru Mediul Agricol și Forestier al Academiei Poloneze de Științe, Poznan (Polonia).
16. Manic Ștefan, dr. hab. în șt. biol., cercet. șt. principal, Grădina Botanică Națională (Institut) „Al. Ciubotaru” (Republica Moldova).
17. Postolache Gheorghe, dr. hab. în șt. biol., prof., cercet. șt. principal, Grădina Botanică Națională (Institut) „Al. Ciubotaru” (Republica Moldova).
18. Sârbu Anca, dr. în biologie, prof., profesor universitar, Universitatea din București (România).
19. Sîrbu Tatiana, dr. în șt. biol., conf. cercet., cercet. șt. coord., Grădina Botanică Națională (Institut) „Al. Ciubotaru” (Republica Moldova).
20. Tănase Cătălin, acad., prof. univ., director, Grădina Botanică „A. Fătu” a Universității „Al. I. Cuza”, Iași (România).
21. Teleuță Alexandru, dr. în șt. agricole, cercet. șt. coord., Grădina Botanică Națională (Institut) „Al. Ciubotaru” (Republica Moldova).
22. Tofan-Dorofeev Elena, dr. în șt. biol., cercet. șt. coord., Grădina Botanică Națională (Institut) „Al. Ciubotaru” (Republica Moldova).
23. Țîmbalî Valentina, dr. în șt. biol., cercet. șt. coord., Grădina Botanică Națională (Institut) „Al. Ciubotaru” (Republica Moldova).
24. Zaimenco Natalia, dr. în biologie, prof. univ., director Grădina Botanică Națională „M. M. Grishko” a Academiei de Științe Naționale, Kiev (Ucraina.)