GB

Grădina Botanică Națională(Institut) "Alexandru Ciubotaru"

Cerințe de tehnoredactare a articolului pentru publicare în "Revista Botanica

Volumul articolelor – 6-8 pagini (Colegiul de redacție poate autoriza depășirea volumului articolului)

Titlul articolului – 12, TNR, majuscule, bold, centrat (în limba română și engleză)

Autorii – 11, TNR, italic, centrat, Numele cu majuscule, prenumele doar cu inițiala majusculă

Apartenența instituțională – 11, TNR, italic, centrat

Abstract, Cuvinte-cheie – 9, TNR (în limba română și engleză)

Introducere, Materiale și metode, Rezultate și discuții, Concluzii, Bibliografie – 11, TNR majuscule, bold, centrat

Text – 11, TNR, spațiu unitar

Textul bibliografiei – 9, TNR

Titlul tabelelor – 11, TNR, centrat

Textul din tabele – 10, TNR

Denumirea figurilor – 10, TNR, centrat (număr și titlu, legendă), figurile trebuie să fie inserate și citate în text. Figurile vor fi prezentate și separat de articol, în format original – Excel, JPG, etc.

Referințele bibliografice – inserate în text între paranteze patrate cu indicarea sursei din Bibliografie.

Bibliografie: Titlu – 11, TNR, majuscule, bold, centrat; Textul – 9, TNR, Nr. crt., autor, Titlul publicației (italic)...editura, orașul, anul, pagina (normal).

Descarcă Cerințele de tehnoredactare în format .pdf