GB

Grădina Botanică Națională(Institut) "Alexandru Ciubotaru"

Pl.tropicale

   Sectorul Plante tropicale. (s. – 2 500 m) adăposteşte un genofond de cca 2 500 taxoni, originari din zonele subtropicală, tropicală şi ecuatorială ale Terrei, de pe toate continentele. În primul compartiment ne este oferită posibilitatea de a admira reprezentanţii ferigilor (Polypodiophyta) – plante superioare străvechi, cu frunze deosebite din punct de vedere morfologic. Elementul atrăgător al acestor plante este varietatea formei frunzelor, de la simple, cu marginea întreagă (Asplenium nidus), până la compuse, multifi date (Nephrolepis exaltata). Majoritatea au tulpină sub formă de rizom (Cyrtomium falcatus, Polypodium aureum etc.) şi rareori au trunchi lemnos (Blechnum). Frunzele sunt mari în raport cu tulpina şi, la începutul dezvoltării sunt răsucite (circinate).
   Iată şi Platycerium alcicorne, epifi tă, originară din pădurile umede australiene. La această formă distingem dimorfi sm foliar: frunze lungi, divizate, fertile, după formă se aseamănă cu coarnele de cerb de unde şi denumirea populară „coarne de cerb”. Altele – în poziţie bazală, cu forma auriculară, se usucă devreme, facilitând formarea unui sol bogat în humus şi apă. În continuare observăm Selaginella de talie mică, tulpina târâtoare, ramifi cată dihotomic, cu frunze de dimensiuni inegale.
   Atrăgător este şi năvalnicul (Phyllitis scolopendrium) care spre deosebire de alte ferigi are frunzele sempervirescente, cu limbul foliar întreg. După formă sunt lanceolat-alungite, scurt peţiolate, cu baza cordată.
În această secţie putem admira o varietate bogată de Ficus şi Schefl era.
   Următoarea secţie adăposteşte o bogată diversitate de specii şi forme din fam. Araceae (gen. Aglaonema, Anthurium, Philodendron, Rhaphidophora etc.). De exemplu, Monstera deliciosa, liană originară din America tropicală, admirată pentru aspectul frunzelor sale: de dimensiuni mari, pieloase, perforate şi adânc decupate pe margini. Produce o infl orescenţă spadiciformă şi un fruct cilindric de cca 15–18 cm lungime, comestibil.
   Orhideele – cea mai numeroasă familie (peste 30 mii specii), datorită parfumului, culorii, formei şi mărimii fl orilor – sunt foarte atractive şi există un interes pentru a fi  introduse în cultură. Un număr nu prea mare de orhidee pot fi  întâlnite şi în serele noastre: Paphiopedilum,Cymbidiumetc.                                                                                                                                                                                                             În vecinătate cu orhideele se afl ă şi o bogată colecţie de plante din fam. Bromeliaceae , epifi te din bazinul Amazonului. Impresionant este aspectul decorativ al frunzelor şi infl orescenţei unor specii – Aechmea, Billbergia, Nidularium, Pitcairnia, Cryptbergia etc.
Te copleşeşte cu frumuseţea „Pasărea paradisului” (genul Strelitzia), originară din regiunea sud-africană. Denumirea ei se datorează infl orescenţei, ce are aspect de pasăre în zbor cu o gamă de culori arzătoare (galben, albastru, albă şi verde). Florile apar succesiv, prelungind, în acest fel, perioada de înfl orire a plantei (Strelitzia reginae; Strelitzia Nicolai).
Putem admira lămâiul (Citrus limon), mandarinul (Citrus reticulata) etc. – plante originare din zona tropicală şi subtropicală a Asiei.
De asemenea, vizitatorii au ocazia de a remarca habitusul şi uneori fructele cu importanţă alimentară recunoscută a rodiei (Punica granatum), smochinului (Ficus carica), dafi nului (Laurus nobilis) etc.
    Impresionează prin dimensiunea lor reprezentanţii fam. Palmae, una din cele mai impunătoare grupuri de plante exotice, monocotiledonate. Caracteristic aspectului acestora este tulpina neramifi cată, netedă sau acoperită cu resturi de frunze vechi, terminată cu un buchet de frunze penate sau palmate. Importanţă lor economică este apreciată datorită utilităţii multilaterale: hrană; lemn de foc; material de construcţii; fi bre textile etc.
    Îţi desfată privirea palmierii ornamentali, cu frunze în evantai – Washingtonia filifera, W. robusta originari din California, Phoenix roebelenii cu provenienţă din India şi China, cu frunze penat-compuse, elegant arcuite, etc.
    Oranjeria Grădinii Botanice a A.Ş.M. adăposteşte exemplare ale fam. Cycadaceae, forme primitive în cadrul plantelor fanerogame actuale. Cea mai răspândită specie a genului este Cycas revoluta, originară din Japonia. Alături de aceasta, recunoaştem o altă specie de cicas – Cycas circinalis. Plantele sunt dioice (cu fl ori femele şi respectiv mascule, pe indivizi separaţi). Aspectul lor general este asemănător ferigilor arborescente: frunzele mari, penate, sunt aşezate în buchet, la vârful tulpinii neramifi cate. Aceste specii au apărut pe Terra cca 200 mln ani în urmă, este o adevărată fosilă vie.
    Atenţia vizitatorilor este atrasă în sezonul hibernal de reprezentanţii genurilor Camellia şi Azaleae, care sunt împodobite cu fl ori de diverse nuanţe şi forme decorative.
    O altă secţie adăposteşte reprezentanţii fam. Cactaceae, originari din zonele de deşert sau semideşert ale Americii de Nord şi Sud, zona mexicană fi ind cea mai bogată în specii. Aspectul, forma şi dimensiunile plantelor sunt „originale”, acestea constituind consecinţe ale adaptării la condiţiile mediului. Modifi care esenţială suportă aparatul foliar – respectiv dispariţia frunzelor prin transformarea lor în spini; rolul frunzelor este îndeplinit, în principal, de tulpină. Atracţia faţă de cactacee este exprimată prin preferinţe estetice. Geometria formelor, unele particularităţi legate de aspectul şi inserţia spinilor, delicateţea şi cromatica fl orilor la Astrophytum, Lobivia, Rebutia, Gymnocalycium etc. Aici sunt prezenţi reprezentanţii genurilor Echinocereus, Echinopsis, Mammilaria etc., de asemenea, cactuşii epifi ţi Rhipsalis, Epiphyllum, Zygocactus etc.
    Următoarea secţie adăposteşte plante suculente (grase). Acestea, aparţin diferitor familii botanice, însă au caracteristici esenţiale comune: reţin şi acumulează apa în organele vegetative, reflex impus de adaptare la condiţiile aride de existenţă în ţinuturile de origine.
Aici menţionăm şi reprezentanţii fam. Crassulaceae, cu frunze groase, aspect cărnos, adevărate „rezervoare de apă”, particularitate, care împreună cu alte înzestrări morfoanatomice, le asigură rezistenţa la condiţiile neprielnice ale mediului.Reprezentanţii genului Stapelia atrag atenţia prin diversitatea formei şi coloritul florilor.Similititudinea cu pietrele reprezintă o caracteristică a plantelor din genul Lithops. Tulpinile sunt scunde, lăţite, cărnoase, bilobate, de forma unor pernuţe. Florile, viu colorate, au o scurtă perioadă de existenţă. Sunt de origine africană. De aceeaşi provenienţă sunt şi alte plante suculente, cu fl ori variate, viu colorate, agreate şi în apartamente: Senecio, Haworthia, Gasteria etc.
    Sansevieria este o plantă remarcabilă prin frunze liniare, rigide, erecte, cărnoase. Forma şi cromatica acestora, care diferă la specie şi soi, le conferă atribute decorative.
    Plantele genului Agave sunt originare din America Centrală. Ele deţin frunze cărnoase dar rigide, cu margini ţepoase, dispuse în rozetă bazală. Unele specii ale genului constituie o sursă de produse utile: din frunzele lor (A. fourcroydes, A. sisalana, A. lechuguilla) se extrag fi bre vegetale cu întrebuinţare textilă; din sevă se prepară băutură sanogenă.