GB

Grădina Botanică Națională(Institut) "Alexandru Ciubotaru"

Laboratorul Embriologie şi Biotehnologie

                                                                   Laboratorul Embriologie şi Biotehnologie

         Fondat în anul 1964 de către acad. Alexandru Ciubotaru  şi a pus bazele ştiinţifice ale embriologiei, cariologiei şi citogeneticii în ţara noastră. În cadrul Laboratorului de Embriologie au fost efectuate cercetări cariologice, embriologice citogenetice la speciile din genurile: Zea, Triticum, Avena, Hordeum, Secale, Sorghum, Panicum, Tripsacum, Carex, Artemisia, Glycine etc.
          Au fost elaborate concepţiile:
  • Grăunciorul de polen –Tubul polinic – unicală sistemă bio-că deschisă (Ciubotaru, 1965);
  • Ipoteza homeostatică a dublei fecundări (A.Ciubotaru, 1969,1970);
  • Concepţia neoplasmogenezei zigotului (A.Ciubotaru, 1972);
  • Statutul morfofuncţional al gametogenezei (A.Ciubotaru,1984);
  • Concepţia tapetogenezei (A.Ciubotaru, 1972 -1995);
  • Organogeneza (A.Ciubotaru, 1972 -1995);
  • Aromorfoza embrionară (A.Ciubotaru,1972-2003). 
         Primele cercetări citoembriologice în Moldova sau efectuat  la mijlocul anilor cinzeci (1954-1956) în cadrul Sectorului de Genetică al Filialei Moldoveneşti a AŞ  a fostei URSS.de un mic grup de entuziaşti S.Colesnicov şef., V.Krîlova, A.Ciubotaru.  
          În anul 1959 în cadrul aceluiaşi  Sector a fost creată grupa de citologie (şeful grupei A.Ciubotaru), care, fiind transferată în G.B. a AŞ în 1964, a pus bazele şi  temelia  Lab. de citologie şi embriologie (1965). Anii 1959 – 1963 au fost consacraţi elaborării şi însuşirii metodelor de microtehnică şi desfăşurării a cercetărilor cariologice şi embriologice la nivelul microscopiei fotonice şi electronice. GB era printre primele instituţii unionale, unde cercetările embriologice se efectuau la nivel ultrastructural.   Prin anii şaizeci au fost desfăşurate cercetările cariologice şi embriologice la un şir de specii  ale  culturilor de cîmp,  mai tîrziu (1970-1977), a fost cercetată cariologia multor specii spontane răspîndite în Moldova. Investigaţiile au fost axate  la studierea structurii şi ultrastructurii celulelor reproductive. Au fost publicate monografii, culegeri pe cercetările efectuate.  
       Actualul Laborator cu denumirea dată a fost format în urma comasării a două  subdiviziuni: Embriologie, Anatomia  plantelor şi Sectorul de Biotehnologie a plantelor.
Schimbarea direcţiei de cercetări. Începînd cu anul 1996 laboratorul iniţiază o direcţie nouă de cercetări în domeniul biotehnologiei, citogeneticii, privind cultura ţesuturilor şi hibridării parasexuate. Cercetările se efectuează la plantele de cultură, decorative şi medicinale, majoritatea cărora sunt tradiţionale pentru Moldova, dar ultimii ani, colaboratorii sunt preocupaţi de cercetarea unor specii de plante noi (alohtone)  pentru Republica Moldova, care  prezintă interes pentru economie Ţării, regenerarea cărora, pe căi tradiţionale, este dificilă.
         Pe parcurs au fost elaborate noi tehnologii de micropropagare „in vitro” şi „in vivo”  şi obţinerea materialului săditor viguros de Stevia rebaudiana Bertoni, Aerva lanata Juss.,  Polymnia sonchifolia Poepp. et Endl., Rosmarinus officinalis L.,  Ceratostigma plumbaginoides Bunge, Withania somniferum L., Zizyphus jujuba Mill.,  Gingko biloba L., Myrtus communis L., Actinidia deliciosa (Chev.) Liang,Ferguson.
       Colaboratorii laboratorului au pregătit şi a editat 25 monografii, un mare număr de articole ştiinţifice circa 700,0 au fost susţinute 9 teze de doctor habilitat 25 de doctor. În laborator au făcut stagierea  din alte ţări, astăzi cercetători în domeniu din Azerbaidjan, Georgia, Uzbechistan, România, Ungaria, Bulgaria, Vietnam.
       Potenţialul ştiinţific al laboratorului, lucrările efectuate de colaboratori sunt cunoscute şi apreciate  în lume. Realizările ştiinţifice au fost prezentate la multiple întruniri de rang internaţional şi republican. Laboratorul a fost organizatorul nemijlocit al I Simpozion Internaţional pe tema „Microscopia electronică şi aplicarea ei în studii botanice”, al Cogreselor V şi IX Unionale pe embriologia plantelor.