GB

Grădina Botanică Națională(Institut) "Alexandru Ciubotaru"

Workshop: „Tehnici biotehnologice in vitro la plante medicinale”

La data de 17.10.2022 în cadrul Grădinii Botanice Naționale (Institut) “Alexandru Ciubotaru” s-a organizat Workshopul cu tematica: „Tehnici biotehnologice in vitro la plante medicinale”, în incinta Laboratorului de Embriologie și Biotehnologie șef lab. dr Ciorchină Nina. Evenimentul s-a realizat în cadrul proiectului de cercetare: „Introducerea și elaborarea tehnologiilor de multiplicare și cultivare prin tehnici convenționale și culturi in vitro a speciilor de plante lemnoase noi”, în cooperare cu Catedra de farmacognozie şi botanică farmaceutică, Facultatea de Farmacie, USMF „Nicolae Testemitanu”, coordonată de prof. Calalb Tatiana. La workshop au participat cercetători din cadrul GBNI și Studenţii anului I de studii (cca 50), disciplina opţională Biotehnologii la plante medicinale din cadrul USMF.