GB

Национальный Ботанический Cад(Институт) "Александру Чьюботару"

FLORA BASARABIEI, vol. IV

Autori: A. Negru, Valentina Cantemir,
V. Ghendov, Gh. Gînju, Stela Gînju, Olga Ioniţa,
A. Istrati, Tatiana Izverscaia, P. Pînzaru, A. Ruschuk,
Ana Ştefîrţă, Elena Tofan-Dorofeev

Monografia „Flora Basarabiei” în 6 volume reprezintă un studiu botanic scris în stil clasic, ce poartă caracter enciclopedic și include flora spontană a Basarabiei și teritoriilor limitrofe.
Volumul IV al monografiei „Flora Basarabiei”, publicat recent, este un omagiu adus academicianului Andrei Negru la cei 10 ani de la trecerea sa în eternitate, savantului care a conceput acest proiect de o valoare științifică majoră.
Speciile cuprinse în volum (418 specii din 148 de genuri, 43 de familii din filumul Magnoliophyta) sunt însoțite de ilustrații alb-negru, sinonimie, descrieri detaliate ale caracterelor morfologice, biologice și ecologice, cu indicarea ariilor de răspândire, domeniilor de utilizare, iar pentru speciile rare este indicat și gradul lor de periclitare.
Cartea va servi drept bază științifică pentru tineretul studios preuniversitar, universitar și postuniversitar, profesorilor în realizarea programelor de formare, specialiștilor din domeniu în procesul de educație ecologică și cunoaștere a diversității floristice. Monografia va contribui la îmbunătățirea legislației privind conservarea plantelor rare, elaborarea Cadastrului lumii vegetale și a.
Activitățile de cercetare au fost efectuate în cadrul Laboratorului Floră spontană și Herbar „Andrei Negru”. Ediția a fost realizată cu suportul Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare în cadrul proiectului „Cercetarea și conservarea florei vasculare și macromicobiotei Republicii Moldova”.