GB

Grădina Botanică Națională(Institut) "Alexandru Ciubotaru"

Programul Uniunii Europene pentru mediu și politici climatice – ”LIFE”.

Pe data de 15 decembrie 2022, Parlamentul Republicii Moldova a ratificat Acordului de Asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind participarea țării noastre la Programul Uniunii Europene pentru mediu și politici climatice – ”LIFE”.
LIFE este singurul program la nivel UE dedicat exclusiv mediului și schimbărilor climatice, iar etapa ce se va desfășura în intervalul 2021 - 2027 este cea mai ambițioasă de până acum. 3,5 miliarde EUR vor fi alocate pentru activități ce țin de mediu, în timp ce 1,9 miliarde EUR vor merge către acțiuni pentru combaterea schimbărilor climatice. Programul face parte din Green Deal propus de Comisia Europeană.
Una dintre prioritățile UE, în care programul LIFE va juca un rol important, este construirea unei economii mai curate si circulare, centrată pe reutilizarea și reciclarea produselor. LIFE va sprijini tranziția către energia curată și va contribui, alături de alte programe, la obiectivul UE de a atinge neutralitatea emisiilor de carbon până în 2050. De asemenea, programul își propune să protejeze și să valorifice mediul, dar și sa franeze pierderea biodiversitatii.
Prin participarea la Programul LIFE, Republica Moldova va putea beneficia de finanțarea mai multor proiecte, care se referă la biodiversitate, economie circulară, tranziție către energia curată, precum și atenuarea și adaptarea la climă. Propunerile de proiecte vor putea fi depuse de entitățile publice, întreprinderile private si ONG-uri.
Mai multe detalii despre program le găsiți aici: https://cinea.ec.europa.eu/programmes/life_en