GB

Grădina Botanică Națională(Institut) "Alexandru Ciubotaru"

Sincere felicitări și urări de bine domnului profesor universitar Alexandru MOISUC

Grădina Botanică Națională (Institut) ”Alexandru Ciubotaru” aduce sincere felicitări și urări de bine domnului profesor universitar, doctor în agronomie, doctor honoris cauza Alexandru MOISUC, pentru conferirea Medaliei „Dimitrie Cantemir” a Academiei de Științe a Moldovei în semn de recunoștință și apreciere a rezultatelor științifice de excelență în domeniul ameliorării plantelor de cultură și valorificării durabile a pajiștilor, colaborare fructuoasă și pregătirea cadrelor științifice de înaltă calificare din România și Republica Moldova.
La mulți ani, stimate domnule profesor!
Vă mulțumim pentru colaborare în domeniul pajiștilor din Republica Moldova!
Vă dorim multă, multă sănătate, pace și împliniri frumoase!