GB

Grădina Botanică Națională(Institut) "Alexandru Ciubotaru"

RAPORTAREA ANUALĂ A IMPLEMENTĂRII PROIECTELOR DIN CADRUL PROGRAMULUI DE STAT PENTRU ANUL 2022

La 16 decembrie 2022, ora 10.00, SALA MICĂ a AȘM se va desfășura Audierea rapoartelor științifice privind implementarea proiectelor de cercetare și inovare din cadrul Programelor de Stat în anul 2022, domeniul Agrobiologie, Prioritatea III: Mediu și schimbări climatice.

20.80009.5107.02 Mobilizarea resurselor genetice vegetale, ameliorarea soiurilor de plante, valorificarea lor ca culturi furajere, melifere și energetice în circuitul bioeconomic, conducător de proiect dr. Țîței Victor
PDF.20.80009.5107.02 - Țîței Victor
20.80009.7007.01 Evaluarea vegetaţiei spontane din Republica Moldova pentru conservarea şi utilizarea durabilă a diversităţii plantelor şi resurselor genetice vegetale în contextul adaptării la schimbările climatice, conducător de proiect dr. Miron Aliona
PDF.20.8009.7007.01 - Miron Aliona
20.80009.7007.14 Cercetări privind mobilizarea diversităţii vegetale cu potenţial ornamental pentru conservarea ex situ, conducător de proiect dr. Sîrbu Tatiana
PDF. 20.80009.7007.14 - Sîrbu Tatiana
20.80009.7007.19 Introducerea şi elaborarea tehnologiilor de multiplicare şi cultivare prin tehnici convenționale şi culturi in vitro a speciilor de plante lemnoase noi, conducător de proiect dr. Ion Roșca
PDF. 20.80009.7007.19 - Rosca Ion
20.80009.7007.22 Cercetarea şi conservarea florei vasculare și macromicobiotei Republica Moldova, conducător de proiect dr. Ghendov Veaceslav
PDF. 20.80009.7007.22 - Ghendov Veaceslav