GB

Grădina Botanică Națională(Institut) "Alexandru Ciubotaru"

„Plante toxice”. Ghid fotografic. Autor: dr. Ciocârlan Nina

Ghidul fotografic “Plante toxice”, recent ieșit de sub tipar, descrie 25 de specii de plante toxice, dar în același timp importante din punct de vedere medicinal, cu aplicabilitate multiplă în fitoterapie. Se oferă o scurtă descriere botanică, informații despre părțile utilizate, indicații și efectele terapeutice, și foarte important, atenționări cu privire la simptomele de otrăvire în cazul utilizării lor inadecvate sau neglijente.

Se adresează tuturor cititorilor, studenților, elevilor, biologilor, fitoterapeuților, inginerilor silvici etc.

Ediția a fost realizată cu suportul ANCD în cadrul proiectului “Cercetarea și conservarea florei vasculare și macromicobiotei Republicii Moldova”.

Decsrierea CIP a Camerei Naționale a Cărții
Ciocârlan, Nina.
Plante toxice / Ciocârlan Nina ; Ministerul Educației șiCercetării al Republicii Moldova, Grădina Botanică Naţională (Institut)”Alexandru Ciubotaru”. – Chişinău : S. n., 2022 (Universul). – [50]p. : fot. color.
Bibliogr.: p. 2 (13 tit.). – 1000 ex.
ISBN 978-9975-47-232-6.
633.88:582