GB

Grădina Botanică Națională(Institut) "Alexandru Ciubotaru"

Programul Regiunii Dunărea 2021-2027 lansează primul apel de propuneri de proiecte

Noul program Transnaţional Regiunea Dunării 2021-2027 a lansat prima sa cerere de propuneri.
Cu un buget total maxim de peste 91.750.000 de euro, competiția va sprijini proiecte transnaționale care contribuie la o regiune a Dunării mai inovatoare, mai durabilă, mai socială și mai bine gestionată.
Organizațiile publice sau private cu personalitate juridică, stabilite în unul dintre cele nouă state membre ale UE (Austria, Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Germania, Ungaria, România, Slovacia și Slovenia), precum și în țările din afara UE, inclusiv Republica Moldova și Ucraina, care participă la Programul pentru regiunea Dunării, sunt eligibile pentru a depune o cerere.
Proiectele vor fi finanțate din Fondul Transnaţional al programului, până la 80% din costul acestora. Aceste investiții vor sprijini cercetarea și inovarea, tranziția către transporturi și energie mai ecologice, protecția mediului, o societate mai sigură și mai favorabilă incluziunii, sprijin pentru servicii publice inteligente și multe altele.
Termenul limită pentru aplicare este 21 noiembrie 2022.
Mai multe detalii le găsiți aici: https://www.interreg-danube.eu/about-dtp/new-funding-2021-2027/how-to-ap...

 

imagini: