GB

Grădina Botanică Națională(Institut) "Alexandru Ciubotaru"

Șirul activităților de voluntariat în cadrul Grădinii Botanice Naționale (Institut) ”A. Ciubotaru” continuă

De data aceasta, împreună cu studenții de la Universitatea de Stat din Moldova, Specialitatea Silvicultură și grădini publice și inginerii silvici de la Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice, am continuat activitățile de reconstrucție ecologică a unui teren degradat inițiate în anul 2021. Sperăm că în cîțiva ani, după mai multe etape de reconstrucție, amenajare și îngrijire, acest teren se va transforma într-o frumoasă microexpoziție cu vegetație de luncă și de stepă care să contribuie la conservarea ex-situ a speciilor de plante rare și caracteristice habitatelor respective.
De asemenea, au fost realizate lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor, plantarea puieților și salubrizarea pădurii-expoziție ”Vegetația Moldovei” – un sector de pădure cu o importanță științifică deosebită, creată pentru conservarea ex-situ a speciilor de plante caracteristice și a celor rare din habitatele forestiere ale Republicii Moldova. Lucrările de creare a acestei păduri-expoziții au fost inițiate în anul 1972, în anul curent împlinindu-se 50 de ani de la plantarea primilor arbori.
Aducem sincere mulțumiri tuturor participanților.
Ne bucurăm că sunteți alături de noi în efortul de a crea un colț de natură în care omul să se poată bucura de frumusețea și liniștea ei.