GB

Grădina Botanică Națională(Institut) "Alexandru Ciubotaru"

Necrolog

Cu mare regret și profundă durere pentru colectivul Grădinii Botanice Naționale (Institut) ”Alexandru Ciubotaru” și întreaga comunitate științifică, anunțăm trecerea în veșnicie a domnului doctor habilitat în științe biologice Alexei Palancean, om de știință bine cunoscut în țară și peste hotare, ilustru specialist în domeniul dendrologiei și silviculturii, membru de onoare al Academiei de Stiinte Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", România.
Ne-a părăsit subit în seara zilei de 19 martie 2020, neatingând frumoasa vârstă de 70 ani.
Născut la 29 martie 1950 în satul Tudora, raionul Ştefan Vodă, Alexei Palancean absolvește școala medie nr.1 din orașul Căușeni în anul 1966. În același an este înmatriculat la Institutul Silvotehnic din orașul Lvov, Ukraina, absolvind studiile în anul 1970. Urmează studiile de doctorat în cadrul Institutului de Botanică al Academiei de Științe a URSS din orașul Leningrad (1975-1978).
În cadrul Grădinii Botanice Naționale (Institut) „Alexandru Ciubotaru” activează începînd cu anul 1978, la început în calitate de cercetător științific (1978-1981), apoi - director adjunct pentru știință (1981-1986), șef al Laboratorului Dendrologie (2001-2007), cercetător științific coordonator (2009-2015); cercetător științific principal (2015 - prezent).
Domnul Alexei Palancean a activat și în calitate de inginer silvic în cadrul Gospodăriei Silvice Străşeni (1971), șef al Secției științifico-practice a Ministerului Gospodăriei Comunale (1986-1988), șef de direcție în cadrul Asociației „Moldsilva” (1989-1990), președinte al Asociației „Moldsilva” (1990-1994); viceprim-director general al Serviciului Silvic de Stat (1998-2001), inginer şef-silvic în cadrul Agenţiei „Moldsilva” (2015-2017).
În anul 1980, Alexei Palancean obține titlul de doctor în științe biologice, iar în anul 2015 – titlul de doctor habilitat în științe biologice.
În activitatea sa de cercetare, domnul Alexei Palancean a fost preocupat de introducerea speciilor noi de plante lemnoase, studierea biologiei şi ecologiei plantelor aclimatizate, studierea potențialului speciilor lemnoase ornamentale de acumulare a metalelor grele din atmosferă și de reţinere a prafului, raionarea dendrologică a orașului Chișinău și propunerea asortimentului de arbori, arbuști și liane în funcție de nivelul de poluare, identificarea speciilor noi pentru împădurirea terenurilor degradate și crearea fâşiilor de protecţie, reconstrucția ecologică a arboretelor degradate, proiectarea și amenajarea spațiilor verzi, parcurilor și grădinilor botanice.
Prin muncă cu abnegație și dăruire de sine, domnul doctor habilitat Alexei Palancean a publicat cca 100 de lucrări ştiinţifice, inclusiv 5 monografii, 3 broşuri. A participat activ la elaborarea unor documente de politici în domeniu precum: Programul de conservare a solului, Strategia dezvoltării durabile a sectorului forestier național, Codul Silvic, norme și îndrumări tehnice în domeniul silviculturii.
Performanța și dedicația sa este remarcabilă și în domeniul pregătirii cadrelor. A fost conducător științific al unor teze de doctor, lector în cadrul ULIM, predând cursurile ”Dendrologia”, ”Dendrologia ornamentală”, ”Ameliorări silvice”, ”Reconstrucția ecologică a arboreturilor”, ”Cultura plantelor în containere”, ”Gospodăria cinegetică” pentru studenții și masteranzii specialității ”Silvicultură și Grădini Publice”.
Pentru activitatea fructuoasă în domeniul cercetării și inovării, participarea la construcţia Grădinii Botanice Naționale (Institut) „Alexandru Ciubotaru” și pregătirea cadrelor a fost distins cu Ordinul ”Gloria Muncii”, Medalia „Meritul Civic”, Diploma de Onoare a Academiei de Științe a Moldovei. În semn de recunoștință pentru realizarea cercetărilor științifice de excelență în domeniul botanicii, cu prilejul celor 70 de ani de la naștere și 42 de ani de activitate pe care i-ar fi aniversat domnul Alexei Palancean în anul curent, an în care Grădina Botanică Națională (Institut) ”Al. Ciubotaru” împlinește 70 de ani de la fondare, Consiliul Științific a înaintat demers pentru decernarea Medaliei „Dimitrie Cantemir” a Academiei de Științe a Moldovei dlui dr. hab. Alexei Palancean.
Prin trecerea în veșnicie a domnului doctor habilitat Alexei Palancean comunitatea științifică pierde un cercetător de valoare, un specialist de excepție, care cu tenacitate și multă dăruire și-a desăvârșit cariera științifică.
Ne exprimăm respectul pentru personalitatea notorie, Alexei Palancean, care și-a consacrat întreaga viață dezvoltării cunoașterii științifice în beneficiul societății.
Suntem îndurerați de această pierdere enormă și în aceste momente de tristețe transmitem condoleanțe și compasiune familiei, colegilor de breaslă, discipolilor și tuturor celor care l-au cunoscut, l-au apreciat și i-au fost alături.

Să-i fie luminoasă amintirea!

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

 

imagini: